KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odvolání zákazu zkrmování jatečných odpadů

21/06/10

V EU dojde k odvolání úplného zákazu zkrmování vedlejších produktů živočišného původu hospodářským zvířatům kromě přežvýkavců


.

 

Komise EU pravděpodobně ještě před letní pauzou odvolá úplný zákaz zkrmování vedlejších produktů živočišného původu ze zpracovatelského průmyslu hospodářským zvířatům.

Zrušení zákazu se ale týká pouze prasat, drůbeže a ryb za předpokladu respektování zákazu kanibalismu, uvedl John Dalli, evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku. Úmyslné použití vedlejších produktů živočišného původu do krmiv pro přežvýkavce zůstává i nadále vyloučeno, stejně tak i použití bílkovin získaných z těl skotu, ovcí a koz. 
 
EU: Lockerung des Fütterungsverbots von Schlachtabfällen an Tiere [2010-06-17], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz