KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obrovský nárůst ekologických farem ve Francii  

24/06/10

Zdroj: Agronavigator.cz

Zpráva Agence Bio.

Podle zprávy Agence Bio, francouzské agentury na podporu rozvoje ekologického zemědělství, bylo v roce 2009 nově registrováno 3 769 ekologických farem, tedy průměrně 300 nových biofarem měsíčně Na konci roku 2009 ve Francii ekologicky hospodařilo 16 446 biofarem, což je o 24 % více než na konci roku 2008.

 

Ekologicky obdělávaná plocha se vloni zvýšila o 16 procent na celkem 677 513 ha. Podle počtu farem se biofarmy podílí 3,1 procentem na celkovém počtu farem ve Francii, podle plochy zabírají ekologické farmy 2,5 procenta ze zemědělské půdy.

 

Francouzi v roce 2009 utratili za biopotraviny 3 miliardy EUR (76,5 mld. Kč), o 400 milionů více než v roce 2008. Tímto obratem se Francie dostává na druhé místo v Evropě, hned za vedoucí Německo. Podle průzkumů za první čtvrtletí letošního roku to vypadá, že rostoucí trend v prodejích biopotravin nadále pokračuje.

 

www.agencebio.org

Zdroj: Agronavigator.cz