KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mezinárodní zemědělský veletrh AGRA

21/06/10

Mezinárodní zemědělský veletrh AGRA (www.pomurski-sejem.si) se uskuteční ve dnech 21.-26.8.2010 ve slovinském (SI) městě Gornja Radgona (v blízkosti rakouského města Graz) a v rámci kterého proběhnou „Dny České republiky“.
 

 

Vaše firma by mohla svojí účastí na veletrhu přispět ke zdárnému průběhu „Dnů České republiky“.

 

V případě, že budete mít zájem o účast na veletrhu v rámci společné CZ výstavní expozice (majitelem  CZ  výstavní  plochy  by  bylo Velvyslanectví ČR ve Slovinsku a jednotlivé CZ firmy by byly spolu vystavovateli CZ produktů), chceme Vás požádat o vyplnění přiloženého formuláře a jeho zaslání Ing. Černíkovi (kontakt viz. níže) do 7.5.2010.

 

V případě, že se rozhodnete daného veletrhu zúčastnit a nebýt součástí společné CZ výstavní expozice, žádáme Vás o zaslání přihlašovacího formuláře (viz. uvedená webová stránka) přímo organizátorům a ZÚ Lublaň na vědomí. Po organizační stránce jsme připraveni být plně nápomocni.

 

V místě konání veletrhu AGRA ZÚ Lublaň ve spolupráci s SI zemědělskou a potra-vinářskou asociací připraví také workshop zaměřený na rozhovory mezi CZ podnikatelskými subjekty  a SI potencionálními partnery (matchmaking) v oblasti uplatnění CZ zemědělské techniky a zemědělských, potravinářských produktů. Přesné datum bude stanoveno po dohodě s SI stranou.

 

V případě zájmu o účast na uvedeném workshopu kontaktuje prosím do 14.5.2010 Ing. Černíka se  zasláním  stručné  informace  o  Vaší  firmě v anglickém jazyce (cca 10 řádků) a specifikaci Vašeho zájmu na SI trhu (cca 5 řádků). Tyto informace využijeme k následnému oslovení SI potencionálních partnerů.

 

Hlavní CZ akce v rámci veletrhu budou připraveny tak, aby proběhly před začátkem veletrhu Země živitelka, tj. v období 21.-24.8.2010.

 

Kontaktní údaje

ZÚ Lublaň: Ing. Michal Černík,

vedoucí OEÚ, Riharjeva 1, 1000 Lublaň,

tel.: 00386-1-4202450,

fax: 00386-1-2839259,

e-mail: michal_cernik@mzv.cz.

 

Kontaktní  údaje  na  organizátora  veletrhu: 

Pomurski  sejem,  d.d., 

Cesta  na  stadion  2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija,

tel.: 00386-2-5642116, fax: 00386-2-5642160,

e-mail: info@pomurski-sejem.si.

 

Poznámka:

Případným zájemcům o účast na workshopu dáme v předstihu zpětnou vazbu o potenciálních SI partnerech a datu konání workshopu. Na základě této informace se budete moci rozhodnout, zda pro Vás bude mít účast na workshopu smysl.

Příloha

K rukám členů
Agrární komory České republiky

Zařazeno v Pozvánky