KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných okolností

29/06/10

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných okolností změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.

 

Tato informace se týká žádostí, které se vztahují k opatření SAPS, LFA, TOP-UP, PUZČ, AEO, LESNICTVÍ, SSP, STP, EP a NATURA.

 

U opatření AEO a LESNICTVÍ je nutné rozlišovat podání žádosti v rámci programu Horizontální plán rozvoje venkova pro období 2004 – 2006 (dále jen „HRDP“) a v rámci programu Plán rozvoje venkova na období 2007 – 2013 (dále jen „PRV“).

 

V případě, že se žadatele, který podal žádost o zařazení či žádost o dotaci k některému z výše uvedených opatření, dotkne některá z těchto skutečností: úmrtí, poškození v rámci zemědělského podniku vlivem zásahu vyšší moci – výjimečných okolností po podání žádosti nebo dojde během plnění závazku daných opatření ke změně žadatele v rámci zemědělského podniku anebo k ukončení zemědělské činnosti žadatele, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu
určeném („Ohlášení“).

Podle důvodu, který vede žadatele nebo jeho právního nástupce k podání Ohlášení (viz. níže uvedené typy podání), bude vybrán příslušný typ formuláře a doloženy patřičné dokumenty. Žadatel již nepodává žádný jiný formulář, který by vedl ke změně žádosti. Např. v případě Ohlášení změny žadatele u Agroenvironmentálního opatření bude podáno Ohlášení změny žadatele, Prohlášení ke změně žadatele a tuto skutečnost prokazující dokumenty. Již nebude podána žádost o změnu žádosti o zařazení nebo žádosti o dotaci, tyto změny proběhnou až na základě kladného posouzení podaného ohlášení.

 

Více informací zde

 

Zdroj: SZIF