KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o zveřejnění kontaktních údajů MAS

02/06/10

Na webových stránkách SZIF v záložce „OSA IV. Leader – Ke stažení“ je nově zveřejněn aktuální seznam všech 112 schválených místních akčních skupin s kontaktními údaji.

Cesta: www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA IV. LEADER → Ke stažení → Kontaktní údaje schválených MAS

Jedná se o přehled kontaktů a informací o místních akčních skupinách, které má SZIF k dispozici na Žádostech o realizaci SPL. Kontaktní údaje je možné zkontrolovat i na Portálu Farmáře v záložce Identifikační a kontaktní údaje. Pokud zveřejněné kontakty a informace neodpovídají skutečnosti, lze tyto údaje opravit prostřednictvím Hlášení o změnách.

Zároveň bychom rádi upozornili, že na novém portálu Ministerstva zemědělství eAgri.cz v sekci Venkov pod záložkou Místní akční skupiny je k dispozici databáze všech MAS, které působí v České republice. Zde jsou také k dispozici informace o MAS, např. název, IČ, adresa, údaje o kontaktních osobách, územní působnost MAS. V nejbližší době budou informace o schválených MAS automaticky aktualizovány na základě údajů evidovaných v informačním systému SZIF.

Cesta: eagri.cz → Venkov → Místní akční skupiny → Databáze MAS

Věříme, že zveřejňování aktuálních informací o místních akčních skupinách přispěje k dalšímu rozšiřování a zvyšování povědomí o metodě LEADER v ČR.

 

Zdroj: SZIF