KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ekonomický výzkum životaschopnosti farem bez přímých plateb

10/06/10

Ekonomická studie nizozemských odborníků mapovala hypotetické zrušení přímých plateb na finanční životaschopnost zemědělských farem v jednotlivých státech EU. 

Nizozemský Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství (LEI) zveřejnil akademickou studii životaschopnosti zemědělské farmy bez podpory přímých plateb s názvem „Farm Viability in the European Union“, financovanou britským ministerstvem zemědělství (Defra). Nezahrnuje žádné kompenzační změny nájemného, cen, nebo zemědělských postupů, které by se mohly objevit v souvislosti s odbouráním přímých plateb.

 
Jedná se o hypotetický, akademický úkol s cílem obohatit informační databázi týkající se reformy dotačního systému. Zpráva vycházející z extrémního scénáře bude užitečnou základnou, na které lze stavět další praktické činnosti.

 
Studie hodnotí dopad hypotetického zastavení vyplácení subvencí na farmách v období 2004 až 2006. 

Výsledky studie dokládají, že na evropské úrovni by zrušení plateb oddělených od produkce v období let 2004 až 2006 způsobilo ztrátu finanční životaschopnosti malé menšině farem a jen u velmi málo farem by vyvolala bezprostřední problémy s cash flow. Velká Británie je jednou z několika zemí, které by podle studie byly takovou náhlou změnou v poskytování plateb ovlivněny více nepříznivě.

 
Zpráva v plném znění je dostupná na webových stránkách LEI. (Studie v angl. zde)
 
Economic research on farm viability and direct payments published http://ww2.defra.gov.uk/2010/06/01/economic-research-on-farm-viability-and-direct-payments-published/

 

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF