KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EK schválila projekt AK ČR„Bílé plus“zaměřený na propagaci mléka a mléčných výrobků pro roky 2010-12

17/06/10

Zdroj: AK ČR

 

Vážení kolegové,

dovolte, abych Vás informoval, že Evropská komise minulý týden schválila projekt „Bílé plus“ zpracovaný a podaný v únoru tohoto roku Agrární komorou ČR jako jeden z výsledků práce Marketingového výboru.

 

V návaznosti na včerejší schůzku zástupců MZe, SZIF, AK ČR a aPRiory vám tímto dopisem předávám k dispozici následující detailní informace.

Rozhodnutí EK vstoupí v platnost dnem svého zveřejnění v Official Journal, což se očekává nejpozději do poloviny července. Následně bude zahájena tříměsíční lhůta pro ošetření administrativních požadavků a uzavření smluv mezi AK ČR, SZIF a PR agenturou aPRiory, která bude zajišťovat obsahové plnění kampaně.

Projekt je zaměřený na propagaci mléka a mléčných výrobků a chce prostřednictvím nástrojů standardního marketingového mixu přiblížit veřejnosti pozitivní účinky konzumace mléka a mléčných výrobků s ambicí zvýšit jejich spotřebu.

Celkově je projekt koncipovaný jako tříletý s předpokládaným zahájením nejpozději k 1. říjnu 2010. Schválená a nepřekročitelná částka na krytí aktivit je stanovena na 360.400 € (dle současného kurzu cca 9,3 mil Kč) se schématem čerpání a plnění v 1. roce 4,3 mil Kč a ve druhém a třetím roce po 2,5 mil Kč. Z uvedené sumy bude ze strany EK poskytnuto 50 % prostředků, 30 % půjde z národních zdrojů (administrace SZIF) a 20 % (cca 1,85 mil. Kč) ze zdrojů žadatele, tedy AK ČR.

Pravidla EK nedovolují prostřednictvím projektu propagovat a zvýrazňovat českou produkci ani konkrétní výrobky tuzemských zpracovatelů, což jsme se zavázali plně respektovat. Tímto směrem se budou plně soustředit aktivity a kampaň řízená Marketingovým fondem AK ČR, jejímž primárním cílem bude zlepšit vnímání a obraz českého zemědělství v očích naší veřejnosti.

Věřím, že tato pozitivní zpráva získá vaši podporu a důvěru a pomůže k získání finančních prostředků na krytí propagačních aktivit jak v projektu Bílé plus, tak pro činnost organizovanou Marketingovým fondem AK ČR.

S díky a pozdravem

Ing. Jan Veleba, v.r.

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso