KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dovozy vepřového masa stále rostou  

02/06/10

Jsou to zhruba tři roky, co jsme tehdejšího ministra zemědělství Petra Gandaloviče obdarovali prasečí hlavou. Stalo se tak na dvoutisícové demonstraci chovatelů prasat před budovou ministerstva zemědělství v Praze na Těšnově. Co udělal tehdejší ministr, jak reagoval?

 

Nic, nijak. Ani plně nedorovnal úhrady kadáverů na pět korun za kilogram, což udělat mohl a měl. Bylo to plně v jeho kompetenci a na jeho rozhodnutí.

 

A tak se přistupuje v našem zemědělství ke všemu. Trvá to léta a chovají se stejně skoro všichni početní ministři, kteří se na Těšnově střídají. Já sám jich za své doposud pětileté funkční období pamatuji už šest. A výsledky se samozřejmě dostavují.

 

S dovozy vepřového se importuje i obilí


Ten nejčerstvější výsledek nyní zaznamenáváme v chovu prasat. Po další cenové masáži, kdy chovatelé za první čtyři měsíce letošního roku dostávali za kilogram prasat v živém necelých 26 korun, začalo další kolo vybíjení už beztak zdecimovaných stád. A ejhle – na trhu je nedostatek domácích prasat! Dříve nám říkali: „nevadí, dovezeme“. Jistě, dovezeme.
V minulém roce jsme už vepřového masa dovezli 176 946 tun, to je čtyřicet procent naší spotřeby. S tímto masem jsme ale také dovezli 90 000 tun obilí, což je plocha 20 000 ha osetých hektarů. K tomu je třeba dopočítat uvolněná pracovní místa v oboru i navazujících odvětvích (třeba dopravu tak velkého množství obilí a další), výdaje z denně stokrát citovaného deficitního rozpočtu veřejných financí na nově vytvořené nezaměstnané a další položky. Možná by stálo za to, kdyby podobnými propočty zabýval Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Obávám se však, že v současné jeho sestavě se toho nedočkáme.

 

Antimonopolní úřad výsledky šetření nepředložil

Obávám se, že se nedočkáme ani dalších věcí, kterým jsme v dobré víře, že nám budou ku prospěchu, pomohli. Mluvím o zákonu o významné tržní síle a jeho vyžadování ze strany státu. Začal platit od počátku letošního února.

Na sněmu agrární komory nás 13. března ujistil první náměstek předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚHOS), že stát bude konat. Orgánům tripartity bylo slibováno, že první výsledky tohoto konání budou známy koncem března, pak dubna a nyní se mluví o červnu. Stát nekoná, ÚHOS čtyři měsíce od nabytí platnosti zákona o významné tržní síle nevykázal jediný výsledek svého bádání v obchodních řetězcích. Taková je realita a „výsledky“ se dostavují. Podívejme se na ně:

 

Vývoj stavů prasat

 

Rok

Po

čet prasat (tuny)

1994

4

 071 000

 

(doba transformace

ého zemí)ědělstvčesk

2008

2 433 000

2009

1

 971 000

 

 

Dovoz a vývoz vepřového masa

Rok

Dovoz (tuny)

V

ývoz (tuny)

2008

149092

34372

2009

176946

34529

 

Tato čísla ale nekončí, bude hůř. Šéf Svazu chovatelů prasat Čech a Moravy Jindřich Macháček odhaduje, že v letošním roce dovozy vepřového masa překročí padesát procent naší spotřeby! Živit nás budou Němci, Rakušané, Poláci a další.

Vím, že moje dnešní řádky působí depresivně. V době, kdy je čtete, je po volbách. Naše jediná šance je, aby na Těšnov dosedl pořádný a skutečný ministr zemědělství. Tož počkejme si a pak si řekněme, co dál.

Ing. Jan Veleba
prezident Agrární mkomory ČR