KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ČR získala z evropských fondů podporu na propagaci mléka a medu

25/06/10

Zdroj: www.szif.cz

Praha 21.06.2010 – Řídící výbor pro propagaci při Evropské komisi (EK) schválil dva české programy na propagaci mléka a medu, které budou zahrnovat podporu široké škály reklamních aktivit, jako jsou ochutnávky, mediální prezentace na internetu, v tisku a v televizi.

 

Praha 21.06.2010 – Řídící výbor pro propagaci při Evropské komisi (EK) schválil dva české programy na propagaci mléka a medu. Celkově obdržela Evropská komise (EK) od členských států 55 programů, z toho 36 bylo zamítnuto a 19 schváleno. ČR obhájila dva programy, které budou zahrnovat širokou škálu reklamních aktivit, jako jsou ochutnávky, mediální prezentace na internetu, v tisku a v televizi. Rozhodnutí EK o schválení musí ještě projít legislativní procedurou a zveřejněním v Official Journalu.

 
„Pro přijetí programu byla významná jednání, která vedl Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se zástupci odboru EK, který má na starosti propagaci zemědělských produktů (DG AGRI D4). Tyto konzultace SZIF zajišťoval ve spolupráci s Úsekem zemědělství a životního prostředí při Stálém zastoupení ČR v Bruselu“, řekl ředitel SZIF Ing. Tomáš Révész. „SZIF je kompetentním orgánem pro administraci těchto programů. Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR (MZe) zajišťuje konzultace a spolupráci se žadateli o program, ale také programy připomínkuje a vyřizuje veškerou agendu s EK od podání projektu, až po jeho ukončení“, dodává.

 

Česká republika, obdobně jako ostatní členské státy EU, má možnost využívat této podpory ze společných fondů EU k propagaci vlastních zemědělských výrobků. Jde o nenárokovou formu pomoci, kterou členské země mohou využít k propagaci svých agrárních produktů jak na společném trhu, tak i na trzích třetích zemí. Tyto propagační programy mají za cíl zlepšit marketing a odbyt zemědělských a potravinářských produktů jednotlivých členských států EU. ČR se bude podílet na financování 30% celkové částky, žadatelé zaplatí 20% a 50% nákladů bude financováno z fondů EU.

 

V ČR tedy bude s podporou EU následující tři roky probíhat propagace spotřeby medu, o kterou zažádal Český svaz včelařů. Jde o pokračování programu z let 2006 – 2009. Pro včelaře je to již druhý schválený program spolufinancovaný EU. Celkový rozpočet je 25,4 mil. CZK, z toho bude EU spolufinancováno 12,7 mil. CZK. Druhým programem je Bílé plus. Mléko – velké PLUS pro vás, o jehož podporu zažádala Agrární komora. Jedná se taktéž o tříletý program s celkovým rozpočtem 9,2 mil. CZK, z toho bude EU spolufinancováno 4,6 mil. CZK.

Zdroj: www.szif.cz , 21. 6. 2010

Zařazeno v MZe ČR, SZIF