KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

37. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka klepe na dveře  

04/06/10

Zdroj: AK ČR

Výstava je pořádána ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro místní rozvoj, Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR.

Výstaviště České Budějovice a.s. Vás zve

od 26. do 31. srpna do jižních Čech.

 

„Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“  zůstává i nadále hlavním mottem výstavy, která se za dobu své existence stala v rámci celé ČR vůbec jednou z nejnavštěvovanějších výstav a nejvýznamnější zemědělskou výstavou v České republice. 

V loňském roce na ploše 36 422 m2 téměř 770 vystavovatelů a obchodníků představilo své výrobky a služby 106 500 návštěvníkům. Velmi pozitivní je také nejen pravidelná, ale i stoupající účast zahraničních vystavovatelů a obchodníků. V minulém roce se výstavy zúčastnilo 25 vystavujících firem ze zahraničí. Největší zastoupení měli vystavovatelé z Německa, Rakouska, Polska, ale i ze Srbska, Běloruska, USA a Asie.

 V letošním ročníku bude Výstaviště České Budějovice a.s. v rámci výstavy opět spolupracovat na stoupající úrovni prezentace českého venkova. Partnery pro tuto spolupráci jsou Národní sít Místních akčních skupin a Spolek pro obnovu venkova, jako významné instituce, které svou činností podporují rozvoj života na venkově a zastřešují aktivity malých regionálních subjektů či společenství.

 

Součástí mezinárodního agrosalonu Země živitelka budou opět dvě samostatné výstavy:

Mezinárodní výstava družstevnictví (s garancí SČMVD, Svazem zemědělských družstev, SČMSD a Družstevní asociací ČR) a tvorba a ochrana životního prostředí, zastřešená pod samostatným názvem Ekostyl. V rámci výstaviště je tak vytvořeno jedinečné prostředí pro prezentaci firem, zabývajících se alternativními zdroji energie, ekologickými technologiemi, stavbami a ekologicky šetrnými výrobky.

Úspěšná novinka loňského ročníku – Prezentace regionálních potravin zůstává i nadále jednou z hlavních priorit výstavy, na které v loňském roce návštěvníci mohli ochutnat, případně zakoupit, potraviny, vyrobené v českých regionech z českých surovin a oceněné v regionálních soutěžích jednotlivých krajů. Představila se tu česká distribuční síť COOP, která se hlásí k distribuci regionálních potravin ke konečnému spotřebiteli.  Výstaviště se tak stalo prostorem, kde se propojila linie: český výrobce – český zpracovatel – český distributor – český spotřebitel. Letos budou  prezentace českých výrobků „Český výrobek na českém trhu“ aneb „Ochutnejte to nejlepší z Čech a Moravy“ umístěné v pavilonu R3. Rozšířenou účast českých a moravských vinařů – další z loňských úspěšných novinek výstavy – můžeme návštěvníkům slíbit i v ročníku letošním.

Tradičně bude na Zemi živitelce ke zhlédnutí přehlídka zemědělské techniky, expozice myslivců, rybářů, zahrádkářů, včelařů a těšit se můžete na prezentaci Českého svazu chovatelů a v předvadišti v severní části areálu na předvádění plemenných krav, koní a ovcí.

V rámci výstavy proběhne v Pivovarské zahradě předání řady ocenění,  mezi nimi především certifikátu národní značky kvality KLASA, jehož pořadatelem je SZIF.

 

Výstava je tradičně rozdělena do jednotlivých oborových dnů:

Čtvrtek 26. 8. 2010 Den ekostylu
Pátek 27. 8. 2010 Den družstevnictví, Den českého venkova, Den zpracovatelů masa
Sobota 28. 8. 2010 NÁRODNÍ DOŽÍNKY ČR za účasti významných hostů

Den myslivosti
Kulturní doprovodný program v Pivovarské zahradě nabídne návštěvníkům celodenní, společenské vyžití.

Neděle 29. 8. 20109 Den Jihočeského kraje
Pondělí 30. 8. 20109 Den ovocnářství, Den zemědělství
Úterý 31. 8. 20109 Den chovatelství

V rámci jednotlivých oborových dnů je připravena celá řada odborných seminářů, konferencí, besed, přednášek a jednání, které budou probíhat v rámci odborného doprovodného programu výstavy v pavilonech Z – 1. patro, R2, R3 a v tiskovém středisku, např.:

„Geneticky modifikované organismy“, „Energetické využití dendromasy – praktické zkušenosti z tuzemska i ze zahraničí, možnosti finanční podpory“, konference zpracovatelů masa „Maso a masné výrobky – co má vědět výrobce a spotřebitel“, semináře Spolku pro obnovu venkova, Ovocnářské unie jižních a západních Čech nebo Družstevní den na téma „Družstva a jejich role ve výrobní potravinové vertikále“.

 
Součástí odborného doprovodného programu je i soutěž s dlouholetou tradicí „Zlatý klas“ o nejlepší vystavené exponáty z rostlinné výroby, živočišné výroby, mechanizace, potřeb a služeb zemědělství, potravinářského a zpracovatelského průmyslu.

 

Kromě odborného programu je pro návštěvníky připraven po celou dobu výstavy bohatý kulturní program. V Pivovarské zahradě budou vyhrávat především dechové kapely, v Letním amfiteátru čeká návštěvníky zábavný hudební program se  soutěžemi o ceny.

Hodně zábavy si mohou na výstavišti užít i nejmenší návštěvníci v Dětském koutku, kde  na ně čeká např. U.P. Paráda s Upírem Krejčím.

 

Otevírací doba:

Mezinárodní výstavu Země živitelka můžete navštívit od 26. 8. do 31. 8. 2010, každý den od 9 do 18 hodin, poslední den do 17 hodin.

 

Husova 523, 370 21 České Budějovice
Tel.: 387 714 911, fax: 387 714 263
e-mail:
info@vcb.cz

www.vcb.cz

 

Fotografie ze starších ročníků

 

 

 

 

 

Zařazeno v Aktuality