KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Týden lesů 2010 v Praze

13/05/10

Tisková zpráva – MZe

Tisková zpráva – 11. – 12. květen 2010

I letos připravili pro školy i širokou veřejnost lesnické organizace dvoudenní akci v rámci Týdne lesů 2010, tentokrát pod názvem "S lesníkem do lesa". Celá akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Ing. Jakuba Šebesty.

V loňském roce proběhla obdobná akce „Zelené srdce Prahy“ s velikým ohlasem mezi školami i veřejností, proto jsme akci letos rozšířili a bude se konat 11. 5. 2010 v Kunratickém lese a 12. 5. 2010 v Chuchelském háji. Pod vedením odborníků lesníků (lesních pedagogů) bude připravena "Lesní stezka" s několika stanovišti na téma les, pěstování lesa, ochrana lesa.

Připraveny jsou také ukázky těžby, lesní stroje i práce s koněm a určitě nebude chybět  nějaké to malé tvoření a vyrábění.

 Podrobnější informace a program najdete na www.lesypraha.cz

POJĎTE S NÁMI ZASE DO LESA!

Na akci se spolupodílejí tyto organizace:

Lesy hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo zemědělství ČR, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Vojenské lesy a statky ČR, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Týden lesů (10. – 14. 5. 2010) si klade za cíl přispět ke zviditelnění lesnictví a zvýšení obecného povědomí o jeho významu pro společnost. Je příležitostí pro nejširší veřejnost navštívit les společně s lesníky a porozumět lépe trvale udržitelnému lesnímu hospodaření.

Tematicky i obsahově navazuje na Evropský týden lesů, který probíhal v říjnu roku 2008 a byl vyhlášen u příležitosti konání páté Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě v roce 2007 ve Varšavě.  

Na řadě míst v republice se v tomto týdnu stejně jako v loňském roce konají akce k tomuto lesnicky významnému týdnu včetně ukázek práce v lese.

Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy

Středisko ekologické výchovy Lesů hl.m. Prahy od začátku roku 2008 působí v oblasti environmentální výchovy na území Prahy. Využívá bohatých zkušeností i odborného zázemí organizace Lesy hl.m. Prahy, která se stará o malé vodní toky, rybníky i lesy od roku 1992. Pro mateřské, základní i střední školy má připravené výukové programy v duchu tzv. lesní pedagogiky, tématické zaměření je na vodu a les. V nabídce má také nejrůznější odborné exkurze.

Více informací najdete na www.lesypraha.cz.

Zařazeno v Lesnictví a myslivost