KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

SVS ČR: Mor prasat stále sledujeme

21/05/10

Příznivá nákazová situace ve výskytu klasického moru prasat v ČR i v okolních státech a ukončení orální vakcinace divokých prasat na Slovensku vedla k vymizení protilátek proti této nákaze v populaci divokých prasat. Na základě výskytu protilátek u divokých prasat se dosud sledovala tato nákaza i u domácích prasat, protože v blízkých oblastech bylo zvýšené riziko zavlečení této nákazy do chovu.
 

V posledních osmi měsících nebyl v naší republice v populaci divokých prasat zjištěn žádný pozitivní nález protilátek proti viru klasického moru prasat. Abychom mohli i nadále deklarovat, že ČR je zemí prostou klasického moru prasat, a to zejména s ohledem na obchodování se třetími zeměmi, mění se od 1. června 2010 pravidla sledování této nákazy. Protože jedním z charakteristických příznaků klasického moru prasat jsou potraty prasnic, budou se nově vyšetřovat všechny prasnice, které potratí. A dále pak budou na jatkách vyšetřovány zhruba 3 % z vyřazených kanců a prasnic, a to od každého chovatele. Pro chovatele to však neznamená povinnost odebírat další vzorky. Toto vyšetření bude prováděno ze vzorků, které jsou již v současnosti od prasnic při zmetání odebírány na Aujeszkyho chorobu a brucelózu prasat. Rovněž tak na jatkách využijeme vzorky, které se již nyní odebírají na vyšetření na vezikulární chorobu.

Poslední nálezy protilátek proti klasickému moru prasat byly u divokých prasat zjištěny na okrese Zlín v srpnu 2009. Uplynula doba již delší než šesti měsíců, určená Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2010, po kterou bylo nařízeno vyšetřování 25 % poražených prasnic a kanců z okresů, kde byl zaznamenán výskyt protilátek proti klasickému moru u divokých prasat. Vymizení protilátek u divokých prasat může mít spojitost s tím, že na Slovensku neprobíhá v letošním roce orální vakcinace divokých prasat. Tato vakcinace totiž vyvolává tvorbu postvakcinačních protilátek, které bohužel nelze odlišit od protilátek, které vznikly v důsledku infekce.

Samozřejmě i nadále počítáme s vyšetřováním uhynulých divokých prasat a kusů podezřelých. V případě, že by se u černé zvěře objevily protilátky, znamenalo by to, že virus klasického mor prasat se objevil populaci divokých prasat a v tom případě bychom se vrátili k četnějším vyšetřením cíleným na oblasti s výskytem těchto protilátek.

 

 Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR, 19. 5. 2010

Zdroj: www.svscr.cz 

Zařazeno v Veterinární správa