KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Strašák zvaný automat na čerstvé mléko

05/05/10

Tetra Pak svou kritikou přednesenou na tiskové konferenci 26. dubna 2010 v Praze reaguje na skutečnost, že v České republice v poslední době roste počet automatů na prodej neupravovaného mléka přímo od zemědělců.

 

 

„Pít tepelně neošetřené mléko je nebezpečné zejména pro těhotné a kojící ženy, infekce se může totiž přenést na plod, respektive na dítě,“ sdělila na tiskové konferenci Tetra Paku vedoucí Nemocniční hygieny z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Antonie Bořkovcová.

V neupraveném mléce se podle Bořkovcové ní mohou vyskytnout bakterie způsobující průjmy, listeriózu nebo salmonelu. Automaty na čerstvé mléko jsou přitom běžnou součástí života obyvatel mnoha států Evropy několik let.

Na zemědělce pozvali Policii ČR

Zástupci zemědělců i prodejců mléčných automatů se proto pokusili na avizované tiskové konferenci novinářům sdělit svá stanovisko a fakta.. Pořadatelé na ně dokonce přivolali Policii ČR. Přítomný prezident Agrární komory ČR Jan Veleba následně tiskovou konferenci označil za účelovou akci Tetra Paku s cílem poškodit prodejce čerstvého mléka. Farmáři přímým prodejem mléka totiž začínají být pro obalového giganta konkurencí. „Já to považuji za skandální,“ uvedl Veleba, kterého rozhořčila zejména účast představitelů Státní veterinární správy ČR na tiskové konferenci pořádané nadnárodní firmou.

„Automaty na čerstvé mléko jsou běžnou součástí života obyvatel mnoha států Evropy již několik let. Vyhovují evropskému právu a legislativě pro hygienu a bezpečnost potravin, vyhovují také české legislativě, která prodej syrového kravského mléka řeší,“ hájí se prodejci mléka z automatů. „Každý chov je registrován a kontrolován na krajské veterinární stanici, každé zvíře je evidováno, což je u nás tradičně velmi dokonalé. Při schvalování automatu se veterinární stanice vyjádří, z kterého chovu lze dodávat mléko a z kterého ne a navíc každý mléčný automat v terénu kontrolují,“ dodávají.

 

Čerstvé mléko má vyšší obsah tuku

Čerstvé mléko od farmářů není nijak technologicky zpracováno, proto je jeho trvanlivost nižší. Tepelně neupravené mléko z automatu se doporučuje před konzumací převařit. Čerstvé mléko má vyšší obsah tuku a je to velmi kvalitní surovina i na domácí výrobu tvarohu, másla nebo sýru.

Naproti tomu pasterované nebo trvanlivé mléko prošlo tepelnou úpravou, při pasterizaci se však v mléku zničí také zhruba 20 procent vitamínů.

O mléko z automatů mají spotřebitelé zájem. V minulosti byly v Zemědělci na stránce Agrární komory ČR uvedeny názory hygieniků a podle nich nebyly jarní průjmy u obyvatel v úzké spojitosti právě s pitím tohoto mléka, jak se snažil varovat hlavní hygienik Michael Vít. Agrární komora proto neustále vysvětluje při různých příležitostech vše, co s pitím mléka z automatů souvisí.

 

Mlékomaty prý mohou ohrozit lidské zdraví

Své členy proto agrární komora upozornila i na incident během uvedené tiskové konference, konané v restauraci Sahara Cafe v Praze 26. dubna na téma: Pít či nepít mléko z automatů? Na pozvánce bylo dále napsáno: „Na tiskové konferenci se dozvíte, proč může přímá konzumace mléka z mlékomatů ohrozit lidské zdraví, jaká je kvalita takového mléka a které mléko spotřebitelé preferují“. Na této tiskové konferenci byli uvedeni jako mluvčí: MVDr. Jiří Hlaváček, odbor veterinární hygieny, Státní veterinární správa ČR, Ing. Petr Roubal, CSc., ředitel, Výzkumný ústav mlékárenský, MUDr. Antonie Bořkovcová, vedoucí oddělení Nemocniční hygieny, Všeobecná fakultní nemocnice, Ing. Lenka Hálková, marketing manager, Tetra Pak Česká republika.

„Vyjma MVDr. Jiřího Hlaváčka, za kterého byl vyslán ze Státní veterinární správy pracovník na náslech (????), se tiskové konference všichni uvedení mluvčí zúčastnili. Z předchozí citace pozvánky bylo předem jasné, že tisková konference je po vystoupení hlavního hygienika MUDr. Michaela Víta před dvěma a půl měsíci v České televizi další krok v kampani proti mléčným automatům. Proto bylo rozhodnuto, že skupina ve složení: Jan Veleba – prezident Agrární komory ČR, Tomáš Kořínek – Toko,????? Josef Kubiš – Agro Jesenice (????) a Zbyněk Ježek – Agrodružstvo Lhota pod Libčany, tuto tiskovou konferenci navštívit a předložit novinářům naše argumenty a názory na danou problematiku. To se však nepodařilo a nastala bezprecedentní situace. Na tiskovou konferenci, kde nebyl přítomen jediný zástupce producentů mléka, jsme nebyli vpuštěni. Byla na nás přivolána policie a ze strany německého majitele restaurace došlo k fyzické inzultaci, jejímž výsledkem je poškozený oblek prezidenta agrární komory,“ uvedl na vysvětlenou incidentu Jan Veleba a seznámil s tím členskou základnu s dovětkem. „Vážení kolegové, v tomto konkrétním případě jde o české mléko. Obecně se ale začínáme dostávat do situace, řečeno slovy spisovatele Ludvíka Vaculíka, že začínáme být pacholky na vlastním gruntě. Bohužel, neznáme výstižnější příměr dané situace,“ konstatoval Veleba.

 

Reakce bezprostředně po akci z terénu


„Toto dění kolem automatů a nepřiměřené zásahy jejich odpůrců v plné nahotě docela jasně ukazují, kam míří český stát a jeho administrativa, a jak to dopadne s celým zemědělským sektorem. Ale je třeba o tom přemýšlet hlouběji a je zcela jednoznačné, že čeští majitelé pozemků budou tím pomyslným jazýčkem na vahách. Ovšem obávám se, že výsledek je již dopředu zřejmý a jasný. Okamžitý zisk a prospěch je to rozhodující, co ovládá českou zemi. Nejde o mléko z automatů, je přece zcela úsměvné, že  v podstatě na západ od našich hranic se všude vyrábí vysoce ceněné sýry rozmanitých chutí, ingrediencí a nikoho  nepohoršuje, že mléko není pasterované, ba naopak. Jsou to sýry s velmi vysokou přidanou hodnotou a na trhu jsou považovány za luxusní zboží. Občané této země by si konečně měli srovnat hodnoty, a když to nedělá „pan stát“, tak by to měli být oni, kdo si začnou tuto zemi chránit před zahraničním kapitálem. Mám obavy, co se nepovedlo ve válkách, tak se nějak snadno a podstatněji „levněji a humánněji“ povede ekonomickou silou. Nad tím vším je třeba se vážně zamýšlet. Děkuji, že jste si těchto pár řádků přečetli a třeba vás dovedou při nákupech k většímu zájmu o kvalitní české potraviny.“ Tak okamžitě, několika řádky, reagovala na neuvěřitelnou akci Ing. Alena Nováková, předsedkyně představenstva zemědělské společnosti Luka, a. s.

 

Názor soukromého zemědělce


„Po přečtení informace o tiskové konferenci k prodeji mléka z automatů chci tímto vyjádřit podporu Ing. Janu Velebovi v jeho konání. Jsem chovatel dojených krav a bytostně se mě tato situace dotýká. Hospodaříme v oblasti Broumovska (okres Náchod), dříve Sudety. Já k tomu mám jediné – padneme bez výstřelu, západní kapitál nás zlikviduje,“ poslal svůj názor do sídla Agrární komory ČR Zdeněk Kollert z Martínkovic.

 

Slovo prodejce mléčných automatů, který byl z konference vypuzen

„Prodej čerstvého mléka z českých kvalitních chovů, které jsou na jedné z nejvyšších světových úrovní, je někomu trnem v oku. Přitom není pochyb, že úroveň chovatelské práce českých zootechniků i veterinářů je na světové špičce. Ve spojení se špičkovými technologiemi od produkce krmení až po technologii dojení jsme pod tlakem evropských předpisů přeskočili úroveň Evropy a i předstihli.

Technologie rozvozu a prodeje čerstvého mléka přímo z dojírny do šesti hodin a jeho prodej do 24 hodin, řízený a sledovaný přes GSM bránu, zajišťuje nejvyšší evropskou úroveň produkce prodeje mléka. Tato skutečnost nebývalým způsobem vystrašila obchodní řetězce a jimi tlačené zpracovatele – mlékárny, které pod diktátem ceny a nákladů na prodej (trvanlivost) jsou pod mlýnským kamenem cenotvorby. Proto jsou tito potravináři nuceni přijímat filosofii řetězců – vyrobte si to, jak chcete, ale dodejte za námi stanovenou cenu. Výsledkem je mimo jiné i ta skutečnost, že již neexistuje na trhu párek s dříve normálním podílem masa a většina sýrů, jogurtů a jiných mléčných výrobků není především z  mléka, ale má nadměrné množství škrobu, sóji , nezřídka je mléčná bílkovina dokonce nahrazena palmovým olejem a dalšími komponenty.

Jak velký strach dostali giganti, kteří zpracovávají šest milionů litrů mléka denně z činnosti automatů, které k dnešnímu dni prodávají 30 000 litrů denně je až s podivem, přitom musí být každému jasné, že nikoho ekonomicky neohrožuje půlprocentní podíl konkurence. Je tu ale jiný strašák, a jím je kvalita a skutečný rozdíl mezi mlékem v krabici nebo čerstvě nadojeným „neředěným“ mlékem z automatu. Proto vidím jako nezbytně nutné, aby se prvovýrobci a zemědělci zasadili o to, aby veřejnost měla možnost poznat úroveň chovů a následně i produktů ze zpracovaných zemědělských komodit. Pokud totiž nezískáme pro naše velmi kvalitní produkty z rostlinné a živočišné výroby běžné spotřebitele, kterých je ovšem deset milionů, a necháme vše na supermarketech a jejich marketingu, který prostřednictvím napříkald dodavatelů obalů Tetra Pak vytváří tlak na spotřebitele, je s našimi sedláky konec. Na výstupu z tiskové konference pořádané společností Tetra Pack je patrná snaha přesvědčit spotřebitele o tom, že od zemědělců je vše nezdravé a zdraví škodlivé a neštítí se použít jakýchkoli metod šíření podivné a jednostranné osvěty,“ uvedl Tomáš Kořínek ze společnosti Toko, který je nejen prodejcem automatů na mléko, ale i jako špičkový manažer z agrárního sektoru přednáší na Baťově univerzitě ve Zlíně. I on byl z tiskové konference násilně vyveden.