KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko ministerstva zemědělství k obsahu pesticidů v biopotravinách

20/05/10

Tisková zpráva – Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila i letos Zprávu o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách za rok 2009. Výsledky analýz reziduí pesticidů v biopotravinách však některá média mylně a zavádějícím způsobem interpretovala.

SZPI odebrala v průběhu roku 2009 celkem 39 vzorků biopotravin. U 10 z nich (8 zahraničních a 2 tuzemských) bylo zjištěno stopové množství reziduí pesticidů. Všechny tyto hodnoty ale vyhověly limitům, které jsou stanoveny v právních předpisech. Nejednalo se v žádném případě o nebezpečné potraviny, proto také SZPI neprováděla žádná opatření na trhu. Spotřebitelé tedy nemají důvod obávat se konzumace biopotravin.

Pozitivní vzorky byly převážně zahraničního původu.  U výrobků, pocházejících z České republiky je důvod jejich kontaminace  prošetřován. Je-li zjištěno porušení právních předpisů o ekologickém zemědělství, hrozí výrobci stažení výrobku z prodeje a ztráta práva užívat označení odkazující na ekologický způsob produkce. Pokud bude použití nepovolených prostředků prokázáno ekologickému zemědělci, který surovinu vyrobil, hrozí mu odebrání certifikace a zahájení správního řízení.

Dodržování stanovených postupů při výrobě biopotravin je přísně sledováno. Vedle státních kontrolních orgánů (SZPI, ÚKZÚZ, SVS), mohou v rámci svých kontrol odebírat vzorky také tři kontrolní subjekty, které zodpovídají za certifikační a kontrolní činnost v oblasti ekologického zemědělství. Od roku 2010 navíc probíhají tzv. úřední kontroly ekologického zemědělství na 5 % ekofarem ročně. Tyto kontroly provádí ÚKZÚZ. V případech, kdy je na místě kontroly podezření pro možné použití látek zakázaných v ekologickém zemědělství, je proveden odběr vzorků k analýze.

Ekologické zemědělství je nadstandardně kontrolovaným systémem, s možností dohledat původ až ke konkrétnímu zemědělci. Systém ekologického zemědělství je šetrným hospodařením, které minimalizuje vstupy s nepříznivými dopady na životní prostředí, zdraví lidí a zdraví zvířat.  

Dita Vrbová
tisková mluvčí MZe