KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Šebesta: Napadání tendrů musím důrazně odmítnout

12/05/10

Ministr zemědělství Jakub Šebesta  přijal zástupce organizací protestujících proti tendrům na lesnické práce. V průběhu jednání ministr zdůraznil, že odmítá nátlakové akce typu protestů před budovou ministerstva.   „Napadání tendrů a protestní akce považuji za součást předvolebního boje,“ řekl ministr Šebesta a dodal: „Musím zdůraznit, že principy tendrů jsou výsledkem širokého konsenzu.“
 

 

Tendry na lesnické práce byly vypsány na základě memoranda mezi ministerstvem zemědělství a Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů. Výsledky memoranda byly známy s velkým předstihem a protesty se proti nim nevyskytly.   „To, že se protesty objevily v předvolebním období, svědčí o politizaci celé záležitosti, a musím se proti tomu důrazně ohradit,“ komentoval ministr Šebesta a doplnil: „Jde nám o stabilizaci sektoru, a nikoli o drancování nebo privatizaci státního lesního majetku.“ V této souvislosti ministr Šebesta připomněl, že, vše v lesích se musí dít v souladu s lesním zákonem i ostatními právními předpisy.  Systém vlastních těžebních i pěstebních činností bude realizován smluvně, na základě ročních projektů zpracovávaných organizační jednotkou LČR. Tento způsob garantuje maximální možnost provádění evidence lesnických činností, ale následně i jejich kontrol. Lesnický sektor byl krizí postižen jako jeden z prvních, protože jej zasáhla už americká hypoteční krize, která předcházela současné ekonomické krizi. Stabilizaci sektoru mají přinést právě delší smlouvy na lesnické činnosti. Délka smluv svědčí i principům trvale udržitelného hospodaření v lesních porostech. Lesník, který svěřený les dobře zná, je schopen lépe reagovat na jeho potřeby a specifika, zatímco krátkodobé smlouvy tento citlivější přístup úplně neumožňují.  „Prostor pro kultivovaný dialog je vždy, není třeba se uchylovat k jakýmkoliv nátlakovým akcím,  demonstrace a protesty nevyjímaje. Výměna názorů, i když jsou odlišné, je vždy pozitivní a může probíhat i v klidu. České lesy jsou národním bohatstvím a mohu všechny uklidnit, že naším cílem je starat se, nikoli drancovat,“ uzavřel ministr Šebesta.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR