KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Osm tezí o zdravé konzumaci alkoholických nápojů

26/05/10

Vědecky ověřený názor o účinku pití alkoholu na lidské zdraví.
 

Profesor Augusto Di Castelnuovo z italské Katolické univerzity v Campobassu posuzoval vliv alkoholických nápojů na lidské zdraví. Výsledky výzkumu postaveného na vědeckém základě vyvodil z aktuálních údajů získaných posuzováním přísně stanovených kritérií. Získané informace byly publikovány v září 2009.

V dalším textu je představeno osm základních tvrzení, která dnes mohou být považována za vědecky ověřená podle nejlepších současných vědomostí:

  1. Jak srdeční a oběhová onemocnění, tak i celková úmrtnost se při malém, resp. mírném požívání alkoholických nápojů, projevují ve stejně malé míře jako při úplné abstinenci.
  2. Ochranný efekt v oblasti srdečních a oběhových chorob je založen hlavně na antitrombotickém účinku a zvyšujícímu vlivu na HLD cholesterol, který alkohol redukuje.
  3. Víno, zřejmě kvůli svému vysokému obsahu sekundárních rostlinných látek (polyfenolů), působí nad běžný rámec relevantních zdravotních účinků.
  4. Se zvýšeným požíváním alkoholických nápojů se množí zdravotní rizika.
  5. Existuje rozmezí výše dávek požitého alkoholu, ve kterém se dá očekávat více zdravotních výhod než rizik.
  6. Soubor získaných údajů, i při existenci rizikových faktorů, ukazuje také na to, že pravidelné, ale mírné požívání alkoholických nápojů, založené na zdravém životním stylu, může podporovat zdraví v případě, když se nevyskytují žádné kontraindikace.
  7. Žádné vědecké důvody nehovoří proti tomu, že by si dospělí s pravidelným, ale mírným požíváním alkoholických nápojů, neměli tento návyk ponechat.
  8. Zdravotní riziko nadměrné konzumace alkoholických nápojů by se ale mělo vždycky zdůraznit. Lidé s nepřístojným postojem k pití by měli omezit svou spotřebu na zdravotně snesitelné množství a vyvarovat se riskantního způsobu pití.

BRAUWELT, 2010, 150, č. 14, s. 389 Acht Thesen zum gesunden Genuss alkoholischer Getränke

Zdroj: Agronavigátor.cz