KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové podmínky pro nové země jsou nezbytností

13/05/10

Na jednání nevládní evropské zemědělské organizace COPA v úterý 4. května v Bruselu přednesl její viceprezident Jan Veleba, který je zároveň prezidentem Agrární komory ČR, stanovisko zástupců nových členských zemí (NČZ).

 

K neúčasti představitelů COPA a starých zemí na konferenci nevládních agrárních organizací EU, která se konala letos 23. března v Brně, se staví kriticky. Jan Veleba také přítomné upozornil na deklaraci, jež vznikla během brněnského jednání, a její dva body:

 

  • Vyrovnání podmínek mezi novými a starými zeměmi EU.
  • Udržet společnou zemědělskou politiku a nepřipustit její nacionalizaci.
    „Když shrnu shora řečené, tak musím konstatovat, že na konferenci v Brně jsme s nikým z vedení COPA ani z vedení členských organizací starých zemí diskutovat o našich požadavcích nemohli a musím dodat, že dosud diskuse o brněnské deklaraci v rámci prezidia COPA je odmítána,“ konstatoval na jednání v Bruselu Veleba. Na společném jednání COPA a další družstevní organizace COGECA prosadili podporu nových podmínek hlavně zástupci zemědělských organizací a agrárních komor ČR, Slovenska a Polska s podporou všech nových zemí EU. „Považuji to za první vítězství. Budeme dál jednat o definici společného kritéria režimu přímých plateb po roce 2013,“ řekl Jan Veleba s tím, že se podařilo zúročit několikaletou usilovnou práci zástupců agrárních komor V-4. Výstupy z těchto jednání v Brně na zmiňované konferenci podpořilo devatenáct nevládních agrárních organizací v Brně.
    „Za tohoto stavu se po úterním jednání prezidia COPA signatáři deklarace poradí o dalším postupu,“ uvedl Veleba.

Body závěrečného vystoupení Jana Veleby v Bruselu

  • Přechodné období naprosté většiny NČZ končí rokem 2013. Tak je právní vztah obsažen v přístupové smlouvě.
  • Vaše vize, pane generální sekretáři, o nové politice a přizpůsobení nových zemí v rámci reformy společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013 v rámci nového přechodného období nemá právní podklad a je v rozporu s Lisabonskou smlouvou.
  • Ve zdravotní kontrole SZP health – check byl jednoznačně deklarován závěr na vyrovnání podmínek od 1. ledna 2014.

(egi)