KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nové mapové vrstvy ve veřejném LPIS

26/05/10

Do veřejného registru půdy byly přidány mapové vrstvy identifikující nevhodné plochy pro umístění hnojišť a byly doplněny detailní informace týkající se krajinných prvků a sadů v režimu intenzivního ovocnářství.

Nové mapové vrstvy
Nové mapové vrstvy identifikující plochy nevhodné pro uložení statkových hnojiv na zemědělské půdy byly doplněny na základě požadavku uživatelů, kteří řeší havarijní plán s vodoprávními úřady. Na veřejném LPIS jsou dostupné nyní vrstvy půdních bloků, map katastru nemovitostí a omezujících ploch pro uložení statkových hnojiv, jedná se o:

  • Meliorované pozemky
  • Zamokřené pozemky
  • 50 metrové pásy v okolí stálých vodních toků nebo vodních útvarů
  • Silně erozně ohrožené pozemky

Informace o krajinných prvcích
Ve stromečku jsou taktéž doplněny vrstvy týkající se krajinných prvků včetně členění na jejich druhy. Detailní informace o uživateli krajinného prvku, jeho výměře a příslušnosti k bloku zjistíte po jeho prokliku obdobně jako informace o půdních blocích.

Informace o sadech v režimu intenzivního ovocnářství
U ovocných sadů byly doplněny informace o tom, zda jsou obhospodařovány v režimu int. ovocnářství a jsou-li, pak je k dispozici informace o převažující dřevině a počtu ks/ha.

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC