KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mléko plné života, energie, chuti, minerálů a vitamínů  

13/05/10

Cesta k zdravému stylu života

Základem odolnosti a přirozeného zdraví je život ve vyváženém prostředí, kde se učíme žít v souladu s přírodními zákony a prostředím. Je snadné podlehnou jednoduchosti, trvanlivosti a bezpečnosti.

 

Neuzavírejme se do umělých světů maximální hygieny a sterility – neobstojíme. Organismus je odolnější, pokud s cizorodými látkami přichází do styku. Běžme naproti své pohodě, šance je veliká a dnes i snadno dostupná.

 

Jsou věci a síly, které se nevejdou do tabulky, které snadno nezměříte, které fungují aniž si to uvědomujeme. Je to proud životní energie, který k nám proudí z pozitivního pohledu na svět a z čerstvých potravin.

 

V čem je sílá a kouzlo čerstvé potraviny?

  • Je to živý organismus – obsahuje bohatou mikroflóru
  • Má svou přirozenou ochranu – mechanismy, které potravinu účinně chrání
  • Nepotřebuje podporu chemických látek – má pouze přírodní složení
  • Odmění se výbornou chutí – chuť je výrazná a přirozená
  • Pomáhá našemu organismu – výživová hodnota je větší, je stravitelnější a léčí
  • Dá o sobě vědět, když se zkazí – nepoživatelnost potravin je provázena nepřehlédnutelnými změnami konzistence, chuti a vůně

 

Čerstvá potravina pomáhá při posilování imunity, při prevenci proti nemocem, zpomaluje proces stárnutí, pomáhá rychlejšímu vylučování nebezpečných látek z těla a aktivuje samoléčící schopnosti.

 

Co je čerstvé mléko?

Čerstvé syrové mléko je nabídkou cesty k zdravému životu. Toto bílé požehnání obsahuje všechny důležité živiny a pomáhá ke zvýšení obranyschopnosti našeho organismu. Novou cestou, jak čerstvé přírodní neupravené mléko získat jsou automaty na prodej mléka. Mléko v automatu je nejčerstvější jak může být, odebrané maximálně několik hodin od nadojení a v automatu nabízené nejdéle 24 hodin.  Mléko z něho můžeme využít jako vynikající a chutný nápoj anebo použít jako základ pro nejrůznější domácí výrobky z mléka – smetanu, tvaroh, máslo, sýry, kysané nápoje.

 

Mléko plné života, energie, chuti, minerálů a vitamínů – kde se bere? Mléko se dostává na svět dojením krav. Pro udržení života v mléce ve správné podobě je nutné nadojené mléko co nejrychleji zchladit na teplotu okolo 4 °C. To zajistí výkonné chlazení skladovacích tanků u dojírny. Živé kultury v mléce jsou zchlazením zklidněny a látce laktenin, která chrání čerstvé mléko před škodlivými bakteriemi, se výrazně prodlouží účinnost.

Laktenin patří mezi přirozené ochranné látky – imunoglobuliny typu IgM. Laktenin je obsažen v čerstvém mléce ihned po nadojení, jeho působnost se prodlužuje okamžitým zchlazením. Laktenin vyvolává stav, kdy se v mléce po určitou  dobu bakterie vůbec nemnoží.  Jeho účinnost končí tepelným ošetřením.

Dále čerstvé mléko obsahuje kromě vody, bílkovin, minerálů, mléčného cukru a tuku také laktobacily, které posilují imunitu, dokáží oživit střevní mikroflóru, zabraňují působení jedovatých látek a působí preventivně proti alergiím. Obsahuje enzymy, prospěšné mastné kyseliny a další ochranné látky – imunoglobulíny

 

  • Čerstvé mléko nemůže být nebezpečím pro zdravý lidský organismus.
  • To že se mohou do mléka dostat nepřátelské organismy neznamená, že nám ublíží. Čerstvé mléko se umí bránit
  • A nejen to, umí vytvářet a posilovat naší imunitu, umí dát do pořádku naší vnitřní mikroflóru a udělat nám dobře

 

Co je UHT mléko?

Průmyslově zpracované mléko. UHT technologie – (Ultra Heat Treatment), krátkodobý vysoko tepelný záhřev, někdy označovaný jako ultrapasterizace, je metoda tepelného ošetření mléka. Mléko se velmi krátce 2 – 3 vteřiny zahřeje na teplotu 135 – 137 °C. Potom se rychle ochladí a plní se v aseptickém prostředí do aseptických obalů. Tím se zničí prakticky všechny přítomné mikroorganismy (přínosné i potenciálně škodlivé ). Mléko v uzavřeném obalu lze skladovat 3 – 6 měsíců při pokojové teplotě.

Mezitím také dojde k odloučení tuku z mléka pro jeho další využití. Podle potřeby je potom odstředěné mléko doplněno tukem na požadovanou tučnost.

Mléko je do doby otevření zdraví neškodné. Jeho potenciál, coby ochránce a tvůrce naší imunity jsme však zničili.

 

Je pití mléka rizikem pro zdraví?


Mléko je přínosem pro naše zdraví s širokým spektrem účinností, posiluje naší imunitu a dokáže v těle obnovit vnitřní mikroflóru.

 

Jak je to s tukem v čerstvém mléce?

Tuk je nositelem významných vitamínů A,D,E,K, které se vyskytují pouze v tucích. Proto při oddělení části mléčného tuku při zpracování v mlékárnách jsme okrádáni o jejich důležitou funkci. Například vitamín D napomáhá k lepšímu využití vápníku a fosforu z mléka. Tyto látky jsou důležité pro pevné kosti rostoucích dětí a preventivně působí proti řídnutí kostí ve středním a vyšším věku.

Tuk se lehce mění v průběhu roku a je různý podle plemene chovaných krav. Průměrná hodnota je okolo 4%. Rozhodně je zajímavé a pozitivní, že až 99% mléčného tuku je plně stravitelných, tedy nebezpečí pro štíhlou linii je při zdravém způsobu života minimální, zato energetické využití na luxusní úrovni.

 

A jak jsou rozšířeny automaty v Evropě?

S automaty se nejčastěji setkáte v Holandsku, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Německu, Belgii, Dánsku, Švédsku, na Slovensku, … Jde o prodej čerstvé potraviny, o kterou je zájem. Stejně jako u nás i zde je snaha farmářů přinést čerstvé mléko co nejblíže svému zákazníkovi, do obcí a měst. Automaty naleznete v centrech měst, u supermarketů, na křižovatkách a ulicích. Například v Itálii (odkud máme přesná čísla) můžeme najít k dnešnímu dni : 70 automatů v Bologni, 73 automatů v Bresci, 30 automatů v Mantově, 93 automatů v Miláně, 27 automatů v Modeně, 43 automatů v Monze, 64 automatů v Padově, 19 automatů v Rimini, 49 automatů v Římě, 115 automatů v Toríně a třeba 37 automatů ve Veroně.

 

Kontrola a prodej čerstvého mléka?

Provoz jednotlivých automatů je pokaždé schvalován krajskou veterinární a hygienickou stanicí a musí splňovat předpisy pro tato zařízení spolu s dalšími podmínkami pro zabezpečení přísných hygienických podmínek. Ty přesně stanovují  podmínky provozu, včetně předepsaných formulářů pro evidenci dat o dodávkách, teplotě, použitých čisticích prostředků, provádění sanitace atd. Hygienická stanice má samozřejmě přístup pro odebírání vzorků a jejich rozbor. Stejně tak farmář žádající o možnost prodeje mléka z automatu je prověřen a teprve po splnění předepsaných náležitostí dostane souhlas veterinárních a hygienických orgánů k provozu automatu na mléko.

 

Moderním zemědělským firmám, které se rozhodly prodávat čerstvé mléko pomocí mléčných automatů, jde jednoznačně o kvalitní prezentaci svojí práce, a proto zákazník nemusí mít obavy o zanedbání kvality mléka.

 

Chov dojných krav v současnosti probíhá pod neustálým dohledem veterinárních orgánů. Krávy žijí v objektech, které jim zaručují stabilní prostředí. Jsou krmeny vyrovnanou dávkou krmiva, dbá se na dostatečný přísun vody. Je zajištěna každodenní veterinární péče a kontrola a pravidelné dojení. Každodenní život zvířat v kravínech je pod neustálou zdravotní kontrolou techniků a veterinárních lékařů. Státem jsou předepsaná pravidelná vyšetření, odběry krve, preventivní očkování. Veterinární lékaři samozřejmě řeší možné zdravotní problémy a následnou péči o jednotlivá zvířata. Mléko od nezdravých zvířat nesměřuje do prodejní sítě.

Pro zvýšení úrovně hygieny dojení krav neprobíhá v prostorách stání zvířat, ale v k tomu určených oddělených prostorách – v dojírně. Technologie dojení umožňuje rozpoznat na základě měřitelných vlastností mléko prvotřídní od mléka nemocné krávy. Tato kontrola mléka je nutná pro zachování vysoké kvality mléka pro dodávky spotřebitelům. Producent mléka dodává mléko nejen do mléčných automatů pro koncového zákazníka ale i do mlékárny pro další zpracování. Z nadojeného mléka je odebírán vzorek a na místě změřeny jeho vlastnosti. Jenom kvalitní mléko potom putuje ke spotřebiteli.

Každý chov je registrován a kontrolován na krajské veterinární stanici, každé zvíře je evidováno, což je u nás tradičně velmi dokonalé. Při schvalování automatu se veterinární stanice vyjádří, z kterého chovu lze dodávat mléko a z kterého ne.

 

Mléko pro automat se přečerpá do speciálního nerezového tanku o objemu několika set litrů, naloží do auta a doveze k automatu. Použitá technika zaručuje, že nedojde k významné změně teploty mléka během transportu. Mléčný automat by totiž při teplotě mléka vyšší než 8 °C nemohl prodávat, má vestavěnou blokaci (k ochraně spotřebitele). Teplota se trvale sleduje a eviduje.

V automatu je tank s mlékem uložen do chladícího boxu, kde je udržována teplota okolo 4 °C a je tak zajištěna optimální péče o cennou kvalitní surovinu. Mléko může být v automatu prodáváno maximálně 24 hodin, potom se musí zásobní tank vyměnit za nový s čerstvým mlékem.

Tank je přímo hadičkou spojen s výdejním okénkem a po zaplacení požadované ceny je mléko automaticky načerpáno do skleněné či plastové láhve. Důležitá je čistota láhve a rychlé uložení láhve s mlékem do chlazeného prostoru, aby se udržela teplota okolo 4 °C.

Po každém výdeji mléka je okénko automaticky očištěno horkou párou a trubička, která vydává mléko, se schová do chlazeného prostoru. Automat hlídá teplotu a její nadlimitní změnu hlásí na telefon obsluhy nebo samočinně zablokuje výdej mléka.

 

Nejenom dodržení teplotního řetězce, ale i důsledná a předpisová sanitace tanků a celého automatu je podmínkou pro provozování automatu.

Sanitace tanků probíhá po každém použití podle schváleného postupu. Může se provést ručním postupem anebo automaticky po napojení na systémy pro sanitaci dojícího zařízení v dojírně.

Nároky na kvalitu dodávaného suroviny, tj. syrového mléka, dovolují používat pouze vyspělých technologií dojení a uchovávání chlazeného mléka. Moderní automaty na mléko zaručují dodávku přírodního mléka jako plnohodnotné suroviny až ke koncovému zákazníkovi v nejvyšší možné kvalitě.

 

A jak pomůžeme přírodě a životnímu prostředí?

Jeden automat prodává 300 – 400 l mléka. 80% lidí přináší skleněnou láhev či jinou trvanlivou nádobu na mléko. Denně se tedy ušetří 400 x 80% obalů = 320 obalů, řekněme 300 ks.
Jeden automat ročně tak ušetří 109.500 ks obalů (PET, Tetrapak)
V této chvíli při 117 ks automatů TOKO a 33 ks od jiných prodejců je to 16.425.000 ks obalů
Při reálných 400 ks automatů v roce 2010 to je 43.800.000 ks obalů
Při reálných  1000 ks  automatů v roce 2011 to je 109.500.000 ks obalů.

 

podklad pro TK AK ČR dne 3.5.2010, od MVDr., ing Dvořáčka z veterinárních laboratoří Skalice nad Svitavou