KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministr žádá vládu o navýšení finančních prostředků na protipovodňová opatření  

26/05/10

Ministr zemědělství Jakub Šebesta předložil vládě k projednání Informaci o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2009 a požádal navýšení finančních prostředků o jednu miliardu na protipovodňová opatření.

 

Součástí je žádost o změnu v programu Podpora prevence před povodněmi II v tom smyslu, že žádá o přesun prostředků ve výši jedné miliardy korun z programu na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních děl na pozemkové úpravy v rámci prevence před povodněmi. Vláda materiál projedná v pondělí 24. května.

 
První etapa budování protipovodňových opatření proběhla v ČR v letech 2002 – 2006 a investovaly se tehdy 4 miliardy korun. Druhá etapa probíhá od roku 2007 a je plánována do roku 2013. Vyčleněno na ni bylo 10, 5 miliardy korun, nyní má být v případě souhlasu vlády částka navýšena na 11, 5 miliardy korun.

 
Ministr Jakub Šebesta uvedl: „Druhá etapa programu se zpočátku rozbíhala pomalu, ale v závěru roku 2008 a hlavně v roce 2009 se už program rozvíjel velmi úspěšně. Vzhledem k tomu, že stavby jsou nákladnější a žádostí přibývá, mohly by se původně zamýšlené prostředky vyčerpat. Navýšení o 1 miliardu korun přesunutou z jiného programu považuji pro protipovodňovou ochranu za nezbytné. A myslím si, že letošní povodně mi v tom dávají za pravdu.“

 
„Do druhé etapy byly zařazeny stavby, u nichž je reálné, že budou dokončeny do roku 2013,“ řekl Karel Tureček, statutární náměstek ministra zemědělství a dále informoval: “Část finančních prostředků je už nyní využívána na přípravu projektové dokumentace pro 3. etapu protipovodňové prevence, která bude finančně náročnější. Bude probíhat od roku 2013 do roku 2025 a finanční výhled pro ni činí 20 – 25 miliard korun.“

 

Materiál, který vláda projedná v pondělí 24. 5., byl připravován už od ledna 2010, tedy několik měsíců před letošními povodněmi. Návrh bylo třeba nejprve projednat s Evropskou investiční bankou, která vyslovila souhlas.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality