KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

MF: Účtování dotací do zemědělství

26/05/10

Odpověď z Ministerstva financí ČR na dotaz prezidenta AK ČR o účtování dotací. Jedná se o častý případ, kdy o dotacích na běžný rok je rozhodnuto až v roce následujícícím. Navíc sazby většiny dotací mají strop a mohou být ve skutečnosti značně nižší nebo nemusí být přiznány vůbec.

  

Odpověď:

K Vašemu dotazu ze dne 31. března 2010 Vám z hlediska působnosti odboru Účetnictví a audit Ministerstva financí sděluji následující stanovisko.

Rozhodující pro účtování o dotaci je i právní stav, tzn. účetní jednotka účtuje v okamžiku nezpochybnitelného právního nároku na dotaci. O dohadné položce se rovněž účtuje až v okamžiku vzniku pohledávky (nezpochybnitelného nároku), není-li známa přesná výše (viz § 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pokud dotace nemusí být vůbec přiznána, pak se podle našeho názoru patrně nejedná o nezpochybnitelný právní nárok (pohledávku) a tato žádost (podmíněná pohledávka) by měla být zaúčtována v knihách podrozvahových účtů.

Pokud se týká účtování o nezpochybnitelném nároku na dotaci a o jejím použití, pak účetní jednotka postupuje zejména v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a k účtování lze využít doporučeného postupu uvedeného v bodě 3.7. Českého účetního standardu pro podnikatele č. 017.

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že Ministerstvo financí není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů a rovněž ani k poskytování právního poradenství v individuálních záležitostech. Odpovědnost za vedení účetnictví má účetní jednotka (§ 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a ta ji nemůže přenášet na jinou osobu, tedy ani na Ministerstvo financí.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru Účetnictví a audit