KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Inhibitor nitrifikace do kejdy?

05/05/10

Inhibitor nitrifikace do kejdy nemusí pokaždé vést ke zvýšení výnosů.Při hnojení ozimých obilovin kejdou na jaře nemusí přídavek inhibitoru nitrifikace poskytovat vždy vyšší výnosy a zlepšovat využití dusíku z kejdy.  

V polních pokusech s pšenicí a žitem zkoumali odborníci ze Zemědělské komory Dolní Sasko jarní aplikaci inhibitoru nitrifikace Piadin s prasečí kejdou. V ozimé pšenici bylo přídavkem Piadinu v dávce 5 l/ha dosaženo zhruba o 10 % vyšších výnosů. Aplikace inhibitoru nitrifikace tak byla při nákladech přibližně 20 EUR/ha ekonomicky výhodná. Oproti tomu u ozimého žita nebyly zjištěny rozdíly ve výnosech. Tyto rozdílné výnosové reakce byly potvrzeny i z jiných pokusných stanovišť. Je však třeba přihlédnout k tomu, že aplikací Piadinu na jaře může vedle potenciálního zvýšení výnosů stoupnout efektivita využití dusíku. Tím lze dávku minerálního dusíku pro přihnojení zhruba o 20 až 30 kg N/ha snížit.

Top Agrar, 2010, č. 4, s. 52

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny