KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o prodeji a nákupu přípravků na ochranu rostlin

20/05/10

Zdroj: SRS Příbram

 

Podle § 60 odst. 2. zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů:

 

§ 60 odst. 2)  Podnikatelé, kteří prodávají přípravky nebo pomocné prostředky, jsou povinni v dokladu o jejich prodeji uvést též číslo šarže vyznačené zřetelně a srozumitelným způsobem a datum skončení doby použitelnosti vyznačené zřetelně a srozumitelným způsobem, odpovídající době použitelnosti stanovené v rozhodnutí o registraci prodaného přípravku nebo pomocného prostředku.

 

Jaroslava Mastná

Rostlinolékařský inspektor

 

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

Obvodní oddělení Příbram