KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Emise z chovu zemědělských zvířat: Blíží se změna

13/05/10

Podle Evropské agentury pro životní prostředí je zemědělství zodpovědné za 9 % celkových emisí skleníkových plynů v EU.

 

Po převedení na množství vyprodukovaného oxidu uhličitého pochází 18 % celosvětových emisí skleníkových plynů z chovu zvířat (což je více než z dopravy). Číslo pochází ze zprávy Organizace pro potraviny a zemědělství při OSN z roku 2006. Chov krav, ovcí, prasat či drůbeže je také důležitým zdrojem znehodnocování půdy a vody. Očekává se, že v první polovině tohoto století se spotřeba masa a mléka celosvětově zdvojnásobí, čímž se problém emisí stane ještě naléhavějším.

Hlavními skleníkovými plyny souvisejícími s chovem zemědělských zvířat jsou metan a oxid dusný. Metan je produkován hlavně při zažívání, oxid dusný je uvolňován z půdy a souvisí s jejím hnojením. Oba plyny jsou silnějšími skleníkovými plyny než oxid uhličitý.

Evropská agentura pro životní prostředí spočetla, že zemědělství je zodpovědné za 9 % celkových emisí skleníkových plynů v EU. Jelikož zemědělství není součástí evropského systému obchodování s emisemi, je na každém státě, zda a jak bude s tímto problémem bojovat.

Směrnice na ochranu vod proti znečištění nitráty pocházejícími ze zemědělství z roku 1991 vedla ke značnému snížení používání anorganického fosforu a dusíku a snižování nadále pokračuje. Je způsobeno lepším nakládáním s hnojivy (např. lepší skladování a techniky hnojení), stejně jako sníženým příjmem proteinů v krmivu zemědělských zvířat. Opatření původně směřovala k lepší ochraně vody, avšak jejich následkem se také snížily emise skleníkových plynů. Podobných pozitivních výsledků bylo dosaženo Společnou zemědělskou politikou, která přinesla kvóty na mléko, a tedy snížení počtu dojných krav.

Hospodářská zvířata mohou hrát v ekosystémech důležitou roli a často jsou klíčovou součástí podpory biodiverzity. Mnoho oblastí používaných tradičně jako pastviny má vysoký obsah uhlíku v půdě a nízkou erozi a jsou domovem mnoha původních druhů rostlin a živočichů. Pastviny hrají také významnou roli v zadržování vody a její filtraci. Budoucí snahy snižovat emise z chovu hospodářských zvířat tedy musejí brát v potaz i tyto faktory.

Environment for Europeans, 2009, č. 34, s. 13
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 20, 2010, č. 1, s. 46

 

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny