KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Do registru zvířat doplněny informace pro chovatele koní

26/05/10

Zdroj: MZe

V rámci registru zvířat byla pro chovatele koní doplněna možnost prohlížet data koní vedených v ústřední evidenci (samostatný odkaz Koně v menu registru zvířat). Koně jsou ve vztahu k chovateli rozděleny do dvou skupin – koně narozené u chovatele a koně aktuálně vlastněné. Bližší informace o nových funkcionalitách a dalších záměrech pro chovatele koní naleznete po prokliku nadpisu novinky. Současně bylo do sekce Vyhledávání a přehledy doplněna možnost vyhledávat v registru býků (tzv. ústředním registru plemeníků).

Vyhledávání v registru koní

S ohledem na skutečnost, že evidence koní je vedena na majitele a nikoliv na chovatele, musely být akceptovány některé omezující podmínky pro vyhledávání. Data koní jsou zobrazena v případě, že ve vztahu k chovateli je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Rodné číslo majitele koně je rovné s rodným číslem chovatele
  • IČo majitele koně je shodné s IČem chovatele
  • Registrační číslo provozovny chovatele je rovno s registračním číslem provozovny v evidenci majitelů koní.

Vyhledávání je dostupné po stisku příslušného odkazu v části menu Koně. Vyhledávání zatím nabízí možnost vyhledávat mezi koňmi vlastněnými daným chovatelem a mezi koňmi narozenými na hospodářství chovatele.

Současně se připravuje pro chovatele koní možnost vést si stájový registr koní na portále obdobně jako tomu je u chovatelů skotu, ovcí nebo koz. Tento stájový registr bude navázán na Evidenci přípravků a hnojiv, tudíž bude možné zadávat pastvu a produkci statkových hnojiv s využitím dat z takto vedeného stájového registru. Tuto funkcionalitu připravujeme k nasazení do provozu za cca 2 měsíce.

Vyhledávání v ústředním registru plemeníků

Vyhledávání býků v ÚRP bylo doplněno na základě požadavků uživatelů. Funkcionalita je dostupná v posledním odkazu v rámci menu Vyhledávání a přehledy.

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC