KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vysoká užitkovost bez jadrných krmiv?

28/04/10

V dlouhodobém experimentu víděňští vědci prokázali, že mohou dojnice bez přídavku jadrných krmiv dosáhnout jen o málo nižší mléčnou užitkovost.

 

Čerstvá tráva, seno, travní nebo kukuřičná siláž vhodné jako výhradní krmivo? Tuto otázku si položili vědci z vídeňské univerzity na začátku deset let trvajícího experimentu. Sledované vysokokužitkové holštýnské dojnice, plemenice s průměrnou mléčnou užitkovostí a strakaté krávy se výrazně neodlišovaly v mléčné užitkovosti od dojnic krmených jadrnými krmivy.

 
„Normální“ holštýnské dojnice nadojily v průměru 7 870 kg ECM v průběhu 27 laktací a dokázaly nejlépe využít předložená krmiva. Vysokoužitkové dojnice nadojily v průměru 6 814 kg mléka v průběhu celkem 31 laktací.

 
U strakatých krav byla průměrná užitkovost vypočtena ze 71 laktace a činila 6 646 kg za laktaci. Žádné velké rozdíly nezaznamenali vědci ani v plodnosti, ani v brakaci, výši nákladů na veterinární ošetření a dlouhověkosti. Vysokoužitkové holštýnské dojnice se ale vyznačovaly o 12 % nižším příjmem krmiva na kg vyprodukovaného mléka v porovnání s krávami plemene fleckvieh.

 
Více informací je možné získat na adrese www.dafne.at (projekt 1266)
 
Hohe Leistung ohne Kraftfutter? DLG-Mitteilung, 2010, č. 3, s. 9

Zdroj: Agronavigátor.cz