KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výsadba hlíz za vlhka stojí výnosy a kvalitu

28/04/10

Dostatečně proschlé půdy jsou důležitější než časná výsadba do vlhkého sadbového lůžka.

Pěstitelé brambor stojí každoročně na jaře před otázkou, zda s výsadbou ještě počkat nebo k ní urychleně přistoupit. Jak se však v praxi vždy potvrdí, pozdní výsadba koncem dubna/začátkem května při dobrých půdních podmínkách přináší mnohem méně problémů než výsadba provedená za vlhka v březnu/dubnu.

Vývoj rostlin bramboru je ovlivňován teplotními sumami. Při pozdní výsadbě může být chybějící teplotní suma rychle dorovnána, narušená vrstva půdy jako důsledek výsadby za příliš vlhkých podmínek však zůstane. To bylo také potvrzeno pokusy. Při výsadbě počátkem května bylo sklizeno o 10 % méně hlíz, zpracování půdy za vlhka se tak mnohonásobně vymstilo. Přitom byly počítány jen hrubé výnosy. Zelené hlízy, deformace, strupovité hlízy atd. nebyly brány v úvahu. To znamená, že čisté výnosy by měly být ještě nižší.

Termín a podmínky výsadby ovlivňují výnos

Top Agrar, 2010, č. 4, s. 50

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba