KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Včelařský program pro roky 2011–2013 bude schvalovat Evropská komise

08/04/10

Zdroj: MZe

Úspěšný dotační titul pro včelaře bude mít třetí pokračování. Cílem připravovaného programu, který poběží v letech 2011–2013, je zejména technická pomoc včelařům a skupinám včelařů. Program umožní odborné školení včelařů například o prevenci proti onemocnění včel.

 

Program  poskytne spolufinancování nákupu nových nástrojů a zařízení nutných pro řádnou péči o včelstva, boji proti varroáze a opatřením na obnovu včelstev kvalitním genetickým materiálem.   V minulých letech došlo v celé Evropě k úbytku včelstev kvůli varroáze. S tímto úbytkem se  včelaři za výrazné podpory MZe z větší části vyrovnali. Dlouhodobým úkolem je omlazení včelařství. V ČR je málo včelařů v produktivním věku, kteří se včelařství věnují profesionálně. Včelařství je stále spíše zájmovou činností. Jedním z cílů programu je profesionalizace včelařství a zvyšování počtu subjektů s počty včelstev nad 150, což by mělo zajistit pokrytí potřeb zemědělských producentů. Zároveň bude zajištěna dostatečná produkce kvalitního tuzemského medu. Důležitou prioritou programu je také zavádění nových technologií a zvyšování mobility včelstev.

 Návrh programu bude v nejbližší době schvalovat Evropská komise. Předpokládaný objem prostředků na tříleté období bude zhruba 203,5 mil. Kč., přičemž z 50 % bude financován z rozpočtu ČR a 50 % prostředků bude z EU. Úspěšnost tohoto programu lze dokladovat například i tím, že včelaři v posledních dvou letech čerpali dotace z tohoto opatření na 100 %, což je mimo jiné dáno vysokou organizovaností celého oboru.  Několik užitečných údajů k včelařství (2009)

 

Počet včelstev komerčních včelařů: 23 694

Počet včelstev celkem: 497 946

Počet komerčních včelařů s více než 150 včelstvy: 97

Počet včelařů celkem: 46 033

Produkce medu celkem: 6891 t

Přímý prodej spotřebitelům: 4311  t

Přímý prodej do maloobchodu: 397  t

Prodej pro zpracovatelské provozy – plnírny, velkoobchody a průmysl: 1300 t

Dovoz celkem: 1781 t 

Vývoz celkem: 1850 t

Spotřeba: 0,7 kg/na osobu

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR