KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Úspora jadrných krmiv v odchovu telat

15/04/10

Telata, která v období odchovu nedostávala přídavek jádra měla srovnatelné parametry užitkovosti jako telata s přídavkem.

 

Při krmení telat v odchovu vyváženou směsnou krmnou dávkou je možné často upustit od podávání doplňku jádra, protože telata jsou schopna kompenzovat chybějící jádro zvýšením příjmu krmné dávky.

 
To jsou výsledky jednoho krmivářského pokusu, který se uskutečnil v německém Haus Riswicku. 71 holštýnských telat bylo rozděleno do dvou skupin. 36 telat nedostávalo žádné koncentrované krmivo navíc (pokusná skupina), 35 telat dostávalo individuálně 1 kg jádra na kus a den (kontrolní skupina).

Shrnutí výsledků:

  • Množství přijatého mléčného nápoje bylo u telat z obou skupin téměř identické – 30,3 kg (pokus) a 30,1 (kontrola).
  • Mezi výší průměrných denních přírůstků hmotnosti a vývojem živé hmotnosti u telat nebyly až do 150. dne pokusu zjištěny žádné signifikantní rozdíly.
  • Ve 110. dni pokusu měla telata bez přídavku koncentrovaného krmiva signifikantně větší objem břicha resp. hloubku žeber, o 6 týdnů později se však již hodnoty těchto parametrů navzájem nelišily.
  • Skupina telat bez doplňku jádra dosáhla od 65. do 150. dne pokusu průměrného přírůstku živé hmotnosti ve výši 3,94 kg/kus a den. Průměrný příjem živin u nich činil 559 g NL a 42,3 MJ ME za den. Telata s přídavkem jádra ve stejném období zkonzumovala 3,45 kg směsné krmné dávky plus 0,75 kg jádra (celkem 4,20 kg sušiny, což odpovídá příjmu živin ve výši 626 g NL a 45,3 MJ ME za den.

Bei Kälbern Kraftfutter sparen Top Agrar, 2010, č. 2, s. R 28

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny