KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Suchá TMR pro telata

15/04/10

Pro použití suché TMR pro výživu telat hovoří nízké pracovní náklady, vysoký příjem krmiva a přírůstky hmotnosti.

 

I když je dostatečně známo, že slizniční buňky v bachoru a dalších předžaludcích ke svému optimálnímu vývoji potřebují již v prvních týdnech života vedle jadrných krmiv i krmiva objemná, často je role objemných krmiv podceňována. Ideální metodou krmení telat, která byla úspěšně ověřena v řadě pokusů, je podávání suché TMR, která obsahuje seno a jádro. V saském Zemském zemědělském, lesnickém a zahradnickém ústavu (LLFG) ověřovali možnost náhrady sena slámou, popř. technicky sušenou vojtěškou, protože nevýhodou TMR na bázi sena je, že podíl sena nutný k zajištění zdravých a stabilních poměrů v bachoru musí činit cca 20 %. Díky použití slámy, popř. vojtěšky může být podíl objemných krmiv zredukován na 10 resp. 12 % aniž by znatelně poklesl podíl vlákniny v TMR. Díky snížení podílu objemného krmiva může dojít ke zvýšení podílu jadrného krmiva, což má pozitivní vliv na vývoj bachorových buněk a navíc poskytuje telatům tolik potřebnou energii.

 
V rámci experimentu byly navzájem porovnávány 3 varianty suché TMR se směsnou krmnou dávku se senem a startérem zkrmované jalovičkám od druhého týdne věku do 70. dne. Telata ve všech skupinách dostávala do 42. dne věku 6 l mléka. V průběhu následujících 28 dnů již jen dávku 2 l za den. Po skončení období mléčné výživy již všechna telata dostávala identickou krmnou dávku.

 
Všechny tři varianty TMR byly vyladěny na bázi jadrných krmiv domácí provenience na obsah 12 MJ/ME a max. 20 % NL/kg sušiny. Cílem bylo dosáhnout u telat denního přírůstku ve výši odpovídající 1 % živé hmotnosti. Již v době odstavu telat, který proběhl v 10 týdnech byla potřeba energie 100% pokryta ze suché TMR. I zdroje proteinu pocházely z domácích zdrojů – používala se lupina a řepkový šrot.

 

Shrnutí výsledků:

  • Pro krmení telat v období mléčné výživy je jako objemné krmivo vhodná sláma i technicky sušená vojtěška. Tyto komponenty stimulují raný příjem pevných krmiv a přežvykování telat. Mohou být telatům podávány od druhého týdne života do konce období mléčné výživy ad libitum. V porovnání s odděleným předkládáním objemných krmiv to zjednodušuje rutinu krmení telat a šetří čas při zakládání krmiva.
  • V porovnání s odděleným předkládáním jadrných krmiv, směsné dávky a sena byl příjem pevných krmiv a růst v prvních týdnech života telat vyšší. Aby suchá TRM fungovala, je však nutné, aby minimální obsah vlákniny činil 10 %.
  • 30% podíl řepkového extrahovaného šrotu je příliš vysoký a není možné ho doporučit. Pro udržení chutnosti suché TMR by neměl podíl řepkového šrotu překročit hranici 15 %. 

 
Trockem-TMR: Weniger Arbeit und Hohe Zunahmen Top Agrar, 2010, č. 2, s. R 24 – 26
 

 

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny