KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Škodám způsobeným herbicidy je třeba předcházet

28/04/10

Škody na cukrovce vyvolané "cizími herbicidy" v posledních letech opět stouply. Příčiny, prevence.

 

Škody na cukrovce vyvolané „cizími herbicidy“ v posledních letech opět stouply. Za „cizí herbicidy“ jsou v tomto případě považovány ty ochranné přípravky, které byly určeny do jiných plodin a k zasažení rostlin cukrovky došlo neúmyslně. Takto způsobené škody sahají od mírných růstových depresí až po totální škody.

Příčiny jsou velmi rozdílné a lze je zařadit do následujících okruhů:

  • Přímé škody v důsledku zbytků jíchy nebo účinných látek v postřikovači.
  • Škody způsobené odnosem herbicidu aplikovaného na sousední plochy.
  • Škody v důsledku následného účinku herbicidu použitého k ošetření v předplodině.

V posledním případě hraje přípravek, aplikační dávka, termín aplikace, počasí a zpracování půdy významnou roli. Pěstitel by se měl zabývat aplikací herbicidů v předplodině již před výsevem cukrovky, protože po výsevu je příliš pozdě na to, aby se škodám zabránilo.

Další informace k problematice následného působení herbicidů naleznete na adrese www.liz-online.de.

Top Agrar, 2010, č. 4, s. 53

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba