KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova  

28/04/10

– opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

Státní zemědělský intervenční fond dne 22.4.2010 schválil 277 Žádostí o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců v celkové výši podpory 304.618.092,- Kč.

Hranice pro schválení Žádosti o dotaci byla na 49 bodech – u Žádostí o dotaci, které obdržely 49 bodů dále rozhodoval datum a čas zaregistrování Žádosti o dotaci – rozhodným datem a časem zaregistrování Žádosti o dotaci byl datum 23.2.2010 a čas 07:31:23.

Více informací

Zdroj: SZIF