KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

S řepkovým šrotem a pokrutinami je možné ušetřit

28/04/10

Zařazení řepkových krmiv do krmných dávek prasat je vhodné jak z hlediska fyziologie výživy tak i z hlediska ekonomického.
 

Až  2,50 EUR na jedno vykrmené prase za den je možné ušetřit při použití řepkového šrotu nebo pokrutin. Při vynásobení počtem vykrmovaných prasat v zemědělském podniku tak může jít o ekonomicky výhodnou alternativu.

 
Řepkové pokrutiny a šrot jsou atraktivními krmnými komponenty pro prasata, protože jsou zdrojem energie a bílkovin s relativně vysokým podílem vlákniny. V porovnání se sójovým extrahovaným šrotem hovoří pro řepkový šrot vyšší podíl aminokyselin s obsahem síry (methionin a cystein) a vysoký obsah fosforu, což může redukovat náklady na minerální krmiva.

 
Řepkové pokrutiny obsahují po extrakci oleje z výchozí suroviny přibližně 3,5 % tuku. Polyenové mastné kyseliny proto nehrají zásadní roli. Také obsah glukosinolátů se podařilo zredukovat na 8 až 10 g. Do krmných dávek prasat je možné začlenit až 15% podíl řepkového šrotu především v systému suchého krmení. Také pokrutiny jsou vhodné pro suché krmení až do 10% podílu v případě, že jsou zbývající komponenty chudé na polenové mastné kyseliny. Existují spekulace, že řepkové produkty způsobují problémy s akceptací krmiva zvířaty v podnicích praktikujících systém mokrého krmení. V běžné praxi se však tyto problémy vyskytují především v podnicích, kde zůstávají v krmném potrubí relativně velké zbytky krmiva. 5% podíl pokrutin nebo 8% podíl řepkového šrotu (na bázi sušiny) může však bez problémů fungovat i v těchto podnicích.
 

V případě rozhodování zda zařadit tato krmiva do krmných dávek je nutné přesně vědět náhradou za která krmiva (jak velká část krmiva) to bude. Pokud bude řepkové krmivo nahrazovat čistě sójový šrot (např. v dokrmu), funguje přepočet podle následujícího principu: jak velké množství sóji 44 a vybraného zdroje energie (pšenice) může nahradit 1 kg řepkového šrotu nebo pokrutin? Kromě toho je nutné vyladit také množství methioninu a lyzinu a zohlednit i podíl vlákniny (chovné prasnice, předvýkrm).  Tržní cena řepkového šrotu a pokrutin v Rakousku nedosáhla ani jednou během posledních 12 měsíců hraniční hodnoty. Použití řepkového šrotu a řepkových pokrutin ve výkrmu prasat je proto velmi rentabilní.

GOLDBERGER, R. – PRILLER, H.: Rapsschrot und Rapskuchen in der Schweinemast [2010-04-19], www.landwirt.com

Zdroj: Agronavigátor.cz

 

Zařazeno v Konzultační dny