KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Predikce termínu otelení

15/04/10

Na základě zvýšení frekvence jednotlivých ulehnutí a zvýšení srdeční frekvence je možné u plemenic předkovat nástup porodu.
 

Chování plemenic a srdeční frekvence jsou indikátory nástupu porodu. V tento ten krávy častěji uléhají, ale jen na krátkou dobu. Bezprostředně před porodem u nich stoupá srdeční frekvence, jak doložily výsledky jedné studie zpracované odborníky z Ústavu Johanna Heinricha von Thünen, sídlícího v německém Braunschweigu, v jejímž rámci byly u 28 krav a jalovic sledovány a evidovány před očekávaným termínem porodu pohybové aktivity, chování, a srdeční frekvence.

Výsledky:

  • Celková doba ležení byla u plemenic den před porodem signifikantně kratší (9 hodin) než v předchozím období (12 hod.), ale počet fází ležení byl signifikantně vyšší (21 oproti 15 až 17). Průměrná délka jednotlivých fází ležení byla výrazně kratší. Podíl krátkých fází ležení (méně než 10 min.) se téměř zdvojnásobil z 16,8 na 31,8 %.
  • U jalovic (101 úderů/min.) a krav (93,5 úderů/min.) došlo ke zvýšení srdeční frekvence v den porodu. Krátce před otelením signifikantně stoupl na 119 (jalovice) resp. na 106 (krávy).

Den Abkalbe-Zeitpunkt vorhersagen Top Agrar, 2009, č. 2, s. R 28

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny