KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Pozvánka do Chelčic na Slavnosti květů 2010

29/04/10

Zdroj: www.kisjk.cz

8. ročník tradiční cykloturistické akce se koná dne 1. května 2010 od  9,00hod. v Chelčicích

 

Pořádají

 

Mikroregion  Chelčicko-Lhenický, svazek  obcí

ve spolupráci s Místní akční skupinou „Rozkvět zahrady Jižních Čech“, občanským sdružením „Mája –Tvořivé Chelčice“, Unií ovocnářů jižních a západních Čech a firmou Zemcheba, s.r.o. Chelčice

 

 

 

 

 

Letošního ročníku Slavností, mohou účastníci využít i k návštěvě Města Netolice a jeho akce „Zahájení turistické sezóny v Netolicích, viz. program níže.

Dále pak doporučujeme prohlídku nově vybudovaného Památníku Petra Chelčického v budově historického špýcharu v Chelčicích

 

Trasa pro cyklisty je značena dopravním značením  jako „Ovocnářská cyklostezka“  logem mikroregionu Chelčicko-Lhenického .

 

  

 

Informace pro účastníky:

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Celou trasu jízdy cyklistů bude doprovázet zabezpečovací vozidlo s občerstvením, připravené pomoci při poruchách a v případě zranění provést základní ošetření.

Kontakt na doprovodné vozidlo a jeho posádku:  724 239 077 p. Jaroslav Benda

V místech jednotlivých zastávek je po celé trase zajištěna možnost  občerstvení a ochutnávky místních produktů

 

Ve výchozím místě budou připraveny u prezence informační materiály o mikroregionu s mapou celé této oblasti. Ke koupi zde budou i  účastnická originální trička „Slavností“ letošního ročníku.  Ve  Lhenicích a Chelčicích je možnost rezervace ubytování: Chelčice – ubytovna – kontaktní osoba – pí. Jana Babická  (tel.  383 382 236).Lhenice – ubytovna – kontaktní osoba p.Grywacz (tel. 388 321 180). 

 

Firma Zemcheba, s.r.o. pořádá 1. 5. od 19 hod v jídelně tradiční „zpívánky“. Hraje multiinstrumentalista Víťa Šebesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Zahájení turistické sezóny v Netolicích

 

 sobota 1. května 2010

 

 

 

                           

10.10         předpokládaný příjezd parního vlaku „Peklík“ do Netolic s okostýmovanými členy    

           divadelního spolku Bouček Vimperk

nádražní razítkovací pošta – pohádková kancelář Stifterův pošumavský železniční  spolek

 

10.15  uvítání přijíždějících Spolkem divadelních ochotníků Tyl Netolice a doprovod          

            účastníků do města

cyklisté kteří přijedou na akci „Slavnosti květů“  se přesunou na zámek Kratochvíle odtud 10.30 start

          

10.25   před muzeem v Netolicích znějí dudy Milady Bejčkové

 

10.30         slavnostní zahájení výstav a pozvání do Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích                   

*  „Z NETOLIC DO SVĚTA A ZE SVĚTA ZPĚT DO NETOLIC“ 

     fotografická výstava netolického rodáka, kameramana Antonína Holuba

výstavka bonsaí Jiřího Churáčka

*   „POŠUMAVSKÉ LOKÁLKY – 115 LET ŽELEZNICE DO NETOLIC“

    výstava ve spolupráci s Stifterovo pošumavským železničním spolkem Vimperk

 

11.30                        – 13.00

k poslechu hraje na náměstí ROCK BAND ZUŠ Aloise Sarauera v Netolicích

 

12.00    odjezd parního vlaku z Netolic do Dívčic

 

12.45  – 13.45      

k poslechu v Dívčicích znějí dudy Milady Bejčkové

 

14.00   odjezd parního vlaku z Dívčic do Netolic

 

13.15 – 14.00

Stín – šansonový kabaret, vystoupení Jiřího Bilbo Reitingera, Sylvie Krobové na náměstí v Netolicích

 

14.30                        – 15.30

Koncert vážné hudby v salonku netolického muzea

 

16.00    odjezd historického vlaku „Peklík“ z Netolic do Českých Budějovic

 

Změna programu vyhrazena!

 

                                                                       

Zařazeno v Pozvánky