KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Okusování ocásků – velký problém v ochraně zvířat

28/04/10

Pokud se v zemědělském podniku vyskytuje problém s okusováním ocásků, pohybují se ztráty zvířat obvykle mezi 1 až 5 %.

 

Chovatelé prasat považují stále ještě kupírování ocásků u selat za nejvhodnější opatření jak předejít problému s jejich okusováním, to je výsledek telefonické ankety, které se zúčastnilo více než 500 zemědělců. Anketu uspořádali odborníci z Ústavu zemědělské ekonomiky (LEI) nizozemské univerzity ve Wageningenu. Okusování ušních boltců a ocásků jmenovalo 8 % dotázaných jako největší problém z hlediska ochrany zvířat v rámci jejich podniku. Přesto pro ně není žádnou alternativou kupírování již neprovádět. Téměř polovina chovatelů prasnic (44 %) uvedla, že v jejich podnicích se tyto problémy nevyskytují, stejně se vyslovilo i 44 % výkrmců a 36 % chovatelů prasniček. Ze zúčastněných chovatelů provozujících ekologický způsob chovu není tato porucha chování problémem pro 53 % producentů selat a 55 % výkrmů. Pokud se tento nešvar v chovech prasat vyskytuje, bývá jím obvykle postiženo 1 až 5 % zvířat. Přibližně v jedné třetině konvenčních podniků již chovatelé přestali ocásky selatům kupírovat. Ale zkušenosti s eliminací kupírování jsou převážně negativní. Polovina těchto chovatelů prasat uvedla, že následně začalo více než 20 % zvířat s okusováním ocásků.

 
Primárním důvodem pro zorganizování ankety je cíl nizozemské vlády do patnácti let vydat zákaz takových zákroků v chovu prasat jakým je např. kupírování.
 
Schwanzenbeiβen als gröβtes Tierschutzproblem DLG-Mitteilungen, 2010, č. 3, s. 10

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny