KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Objem předložených žádostí o dotace z fondů EU  přesáhl 800 miliard korun

08/04/10

Zdroj: MMR

Objem předložených a schválených projektů se v únoru opět zvýšil. Stejně tak narostla částka, která byla příjemcům v období 2007-2013 proplacena. Aktuální stav proplacených peněz příjemcům je 108,7 miliardy korun. Čísla vyplývají z Měsíční monitorovací zprávy, kterou vydává Národní orgán pro koordinaci-Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (NOK-MMR).

 

Počet žadatelů, kteří předkládají své projekty, neustále roste. Ke konci února bylo evidováno už 33 782 předložených žádostí o poskytnutí dotace z fondů EU. Objem peněz, o které žadatelé zažádali se zvýšil na 806,5 miliard korun.  Počet schválených projektů se navýšil na 13 500, na které celkově připadne podpora ve výši 319,3 miliard korun.

Čeští příjemci již obdrželi od jednotlivých řídících orgánů 108,7 miliardy korun z fondů EU. Nejvíce příjemcům dosud proplatil Operační program Doprava (35,7% vyplacených prostředků z alokace), druhým v pořadí čerpání vzhledem k vlastní alokaci je Regionální operační program Střední Morava (24,2% z vlastní alokace) a třetím operačním programem, který už vyplatil nejvíce peněz je Regionální operační program Jihovýchod (23% vyplacených prostředků vzhledem k vlastní alokaci).

„Je velmi důležité, aby žadatelé dávali důraz především na efektivitu projektů, tedy na jejich kvalitu. Balíček legislativních opatření MMR, který před týdnem schválila Vláda ČR, dává důraz nejen na zrychlení čerpání, ale také na jeho účelnost,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Materiál, který je prvním komplexním balíčkem legislativních změn ohledně čerpání fondů EU, schválila Vláda v pondělí 15. března. Změny mají přinést například zjednodušení vykazování výdajů, zrychlení proplácení peněz příjemcům nebo zlepšení kontrolní činnosti ze strany úřadů. Hranice pro schvalování jednotlivých projektů Ministerstvem financí se zásadně navýší – ze současných 100 milionů na 500 miliónů korun. Novinkou také bude třeba to, že již přidělené dotace budou v případě potřeby převoditelné na jinou společnost.
 

Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukturalni-fondy.cz
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)

Přiložené dokumenty

 Aktuální stav čerpání ČR z fondů EU a Legislativní změny urychlující čerpání (ppt – 1,38 MB)

Zařazeno v Evropské podpory