KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nezralá selata je třeba vyselektovat včas

28/04/10

Hmotnost selete není vhodné použít jako jediné selekční kritérium.
 

Stálé zvětšování vrhů prasnic má za následek to, že se rodí i „nezralá“ selata, která nejsou vhodná pro další odchov. S nárůstem plodnosti u prasnic dochází ke snižování živé hmotnosti selat a větší heterogenitě vrhů, uvedli vědci z francouzského ústavu Agroparistech na základě výsledků řady výzkumů. Tato problémová selata ale není možné detekovat pouze na základě jediného selekčního kritéria a to živé hmotnosti, protože bychom tak mohli dospět k nesprávnému výsledku.

 
Vědci doporučují selekci provést včas a zaměřit se ještě na další selekční kritéria. Protože živá hmotnost selat jako indikátor samotný nepostačuje, mělo by se navíc posuzovat utváření hlavy, přímka čela a vyčnívající oči. Také selata, která se od ostatních jedinců izolují a leží u strany kotce jsou vhodnými kandidáty pro selekci.

 
Unreife Ferkel frühzeitig selektieren [2010-04-10], www.landwirt.com

Zdroj: Agronavigátor.cz