KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mléčné krmné náhražky vykazují nedostatky

07/04/10

Chovatelé telat by měli věnovat pozornost celkovému složení, senzorickým vlastnostem MKN a homogenitě vzniklého nápoje, protože se stále znovu vyskytují problémy s jejich kvalitou.

 

Pokud telata krátce po změně nebo při zařazení nové šarže mléčné krmné náhražky (MKN) onemocní průjmem, měli by chovatelé velmi podrobně prozkoumat složení náhražky, protože podle zjištění odborníků z Vysoké školy veterinární v Hannoveru se stále znovu a znovu u těchto produktů vyskytují kvalitativní nedostatky. 

 
Hlavními nedostatky jsou:

  • Příliš vysoký obsah NaCl: Obsah sodíku převyšující 6 až 10 g/kg MKN při konzumaci koncentrovaného mléčného nápoje u mláďat, která nemají zajištěn volný přístup k pitné vodě způsobuje zrychlené dýchání, výtok z nosu, slzení a poškození nervového systému. Vysoký obsah draslíku tyto symptomy ještě potencuje.
  • Příliš vysoký obsah síranů, především způsobený vyšším podílem mléčného prášku (částečně zbavený cukru). Maximální přípustná koncentrace je 0,4 g síranů/l mléčného nápoje při denní dávce odpovídající 10 % tělesné hmotnosti telete.          
  • Nedostatky u zdrojů sacharidů s ohledem na jejich obsah, kvalitu a rozklad.
  • Nehomogenita výsledného mléčného nápoje: Po rozředění dochází k segregaci komponent, eventuálně k tvorbě sedimentu.
  • Směsi tuku vykazují zhoršenou rozpustnost, oxidativní změny tuků (žluknutí). 

V případě, že vznikne podezření, že MKN není v pořádku, měl by chovatel přímo na farmě urychleně provést prvotní analýzu. Je nutné prověřit:

  • Senzorické vlastnosti: Jsou problémy s akceptovatelností MKN telaty? Přibližně jedna třetina problematických vzorků MKN vykazuje již na první pohled nedostatky ve vzhledu a vůni.  
  • Deklarace: Pokud produkt obsahuje komponenty, které by eventuálně mohly vést ke zrychlené pasáži a ke špatné fermentaci ve střevním traktu.   
  • Jak se MKN chová při rozmíchávání s vodou: Rozpouští se MKN při teplotě 39 až 41 oC snadno a homogenně? Dochází ve vzniklém roztoku relativně rychle k opětovné segregaci? Vytváří se na dně nádoby vrstva sedimentu?
     

Pro zlepšení klinických symptomů u telat po změně výrobní šarže MKN by měl chovatel odebrat vratný vzorek MKN a další vzorky by měl odeslat do laboratoře, aby mohl být přesně vysvětlen původ zdravotních problémů.
 
Milchaustauscher mit Mängeln Top Agrar, 2010, č. 2. s, R 23

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny