KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství propůjčuje logo KLASA oprávněně  

21/04/10

Zdroj: MZe ČR

Ministerstvo zemědělství nabylo práva k logu kvalitních potravin KLASA od reklamní agentury NOESIS Advertising s.r.o. na základě řádné smlouvy o dílo. Ministerstvo zemědělství popírá, že by nějaký jiný subjekt měl výhradní práva užívat logo KLASA a zváží právní kroky proti tomu, kdo si bude činit neoprávněný nárok na užívání a propůjčování loga.

 

Ministerstvo zemědělství zásadně popírá, že společnost ŠTROB ŠIRC & SLOVÁK, s.r.o., případně jiné osoby či firmy, jsou výhradním subjektem oprávněným užívat a udělovat souhlas s dalším užitím loga KLASA. 

 

Ministerstvo zemědělství prohlašuje, že nabylo práva k logu KLASA od svého dodavatele společnosti NOESIS Advertising s.r.o. na základě řádné smlouvy o dílo. Veškerá práva firma NOESIS Advertising s.r.o. poskytla ministerstvu zemědělství řádně. Zároveň MZe považuje požadavky společnosti ŠTROB ŠIRC & SLOVÁK, s.r.o. vznesené jejím právním zástupcem směrem k výrobcům potravin za neopodstatněné.

 

Ministerstvo zemědělství zváží podniknutí příslušných právních kroků vůči  fyzické či právnické osobě, která si bude i nadále činit neoprávněné nároky na užívání loga KLASA nebo pokud bude tento subjekt či subjekty i nadále zpochybňovat tato práva ze strany ministerstva nebo výrobců potravin, které toto logo užívají.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství