KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Lesy ČR: 50 miliónů na podporu veřejně prospěšných funkcí lesů v roce 2010

21/04/10

Zdroj: Lesy ČR

Podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů podrobně popisuje dokument nazvaný „Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“ (dále jen Program 2000). Tento program slouží k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších aktivit v lesích.

„Realizaci Programu 2000 Lesy ČR zabezpečují z vlastních finančních prostředků, tedy z vytvořeného zisku. Mezi lety 1999–2009 jsme do tohoto programu investovali více než 300 milionů korun. Pro rok 2010 bude z Programu 2000 čerpáno 50 milionů korun,“ vysvětluje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Mezi letošní významné akce patří například výstavba turistických stezek v lesoparku Pernink na Lesní správě (LS) Kraslice za 830 tisíc korun, dále rekonstrukce historického mostu pod hradem Pernštejn na LS Černá Hora v hodnotě 600 tisíc korun nebo projekt zpřístupnění Žďárských vrchů turistickou trasou Vlčí kámen v oblasti LS Nové Město na Moravě v ceně 350 tisíc korun. Za zmínku stojí také vybudování cyklotrasy Písečny na LS Strážnice za 3,5 milionů Kč, tento projekt je koordinován se záměry města Hodonín. Pozornost si zaslouží i oprava hradu Týřov na LS Křivoklát za 300 tisíc Kč nebo projekt nazvaný Dřevěný most Hluboký potok určený pro pěší turistiku na LS Jeseník v hodnotě 850 tisíc korun.

Program 2000 vznikl na přelomu nového tisíciletí, konkrétně v roce 1999, a položil základ k zajištění veřejného zájmu v lesích nad míru stanovenou lesním zákonem. Vypracovali ho odborní pracovníci Lesů ČR ve spolupráci s experty ochrany přírody, výzkumu a odborného školství. Dokument slouží k uspokojení celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů. Je základním vodítkem a inspirací pro práci personálu LČR. V rámci tohoto programu je z rozpočtu podniku financováno například:

  • budování a údržba studánek, pramenů a pramenišť
  • obnova vodních nádrží v lesích
  • obnova stezek, pěšin a chodníků pro pěší, cyklo i hippoturistiku
  • ochrana kulturních památek v lesích
  • budování a údržba informačních panelů, rozcestníků a naučných stezek
  • ochrana biotopů chráněných rostlin, živočichů a péče o ně

V Hradci Králové, 15. dubna 2010

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz