KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Klostridia ohrožují chov skotu

21/04/10

Na trvalé travní porosty by neměly být rozmetány fermentační zbytky ze zařízení na výrobu bioplynu z důvodu snížení rizika klostridií.

 

Göttingen (aho) – V současné době stoupá význam klostridiálních onemocnění, vyvolaných zejména zárodkem Clostridium botulinum ovlivňujících zdraví lidí a zvířat, zejména v živočišné výrobě. Podle prof. Dr. Moniky Krüger z Ústavu bakteriologie a mykologie Univerzity v Lipsku jsou rizikovými faktory pro  klostridiální onemocnění v chovu skotu zejména změny sklizňových technologií, delegování akvizice krmiv na podniky služeb, nízká výška strniště, sklizňové tempo (zavlečení spór z půdy, zejména v rizikových oblastech a zapravování zvířecích kadáverů do půdy). Riziko onemocnění a intoxikace organismu prostřednictvím klostridií stoupá v závislosti na špatných povětrnostních podmínkách, kontaminaci krmiv mykotoxiny, používání hnojiv obsahujících klostridia jako jsou kejda a fermentační zbytky (fermentát) ze zařízení na výrobu bioplynu.
 
Je nutné považovat za suspektní tyto trvalé travní porosty: opakovaně zaplavované plochy, plochy podmáčené cizí kejdou nebo fermentačními zbytky ze zařízení na výrobu bioplynu, bažinaté louky a pastviny, plochy s kontaminovanými drenážními výkopy, oblasti s vysokým zazvěřením a velkou kumulací krtin.
 
Zdroj: KRÜGER, MONIKA: Aktuelle Erkrankungen im Milchviehbetrieb: Diagnostik und Bedeutung von Clostridienerkrankungen bei Rindern
 
Biogasreste nicht auf Grünland: Clostridien bedrohen Rinderhaltung [2010-03-29], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny