KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví – zalesňování zemědělské půdy

15/04/10

Zdroj: SZIF

V sekci Další dotační programy / HRDP / Lesnictví jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci na péči a náhradu v rámci platby Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2010 (podle NV č. 308/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

 

které je možno si prohlédnout a stáhnout. Stažené formuláře pro je možné vyplňovat přímo v PC. Oproti roku 2009 byly některé náležitosti formulářů upraveny.

Žádosti o dotaci na péči a náhradu se podávají na místně příslušné AZV a to nejpozději do 30. 04. 2010.

Zdroj: SZIF