KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace pro žadatele lesnicko-environmentálního opatření

08/04/10

Zdroj: SZIF

 

V sekci Program rozvoje venkova / Osa II / 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy / 2.3 Lesnicko-environmentální platby jsou umístěny formuláře žádosti o zařazení a dotaci na zlepšování druhové skladby lesních porostů v rámci lesnicko-environmentálního opatření pro rok 2010

 

(podle NV č. 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možno si prohlédnout a stáhnout. Stažené formuláře je možné vyplňovat přímo v PC. Oproti roku 2009 byly některé náležitosti formulářů upraveny.

V této sekci jsou ke stažení další příslušné materiály pro toto opatření (Příručka pro žadatele, Metodika k provádění NV 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Žádosti o zařazení a dotaci se podávají na místně příslušné AZV a to nejpozději do 17. 5. 2010.

Zdroj: SZIF