KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace o zveřejnění prezentací a nejčastějších dotazů ze společných školení MAS a SZIF na úrovni

22/04/10

Na webových stránkách SZIF byly zveřejněny prezentace a nejčastější dotazy ze společných školení zástupců MAS a pracovníků RO SZIF, která proběhla na úrovni jednotlivých regionů v termínu 17. 3. – 1. 4. 2010.

 

 

Jedná se o prezentace pracovníků oddělení metodiky osy 4 PRV, odboru kontrol projektových opatření rozvoje venkova CP SZIF, odborníků přednášejících veřejnou podporu a prezentaci NS MAS ČR.

 

Více informací

Zdroj: SZIF