KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hodnotu neoprávněně ulovené zveře pomáhá policistům stanovit sazebník

29/04/10

Zdroj: MZe

 

Tisková zpráva – Problematiku pytláctví a hodnoty upytlačené zvěře napomáhá řešit hodnotový sazebník pro zvěř a ryby. Tento sazebník slouží pro účely Policie ČR a byl připraven ve spolupráci s ní a některými nevládními organizacemi. Cílem je poskytnout policii vodítko pro její rozhodování v případech pytláctví.

Hodnotové sazebníky jsou konstruovány tak, aby výsledná hodnota neoprávněně ulovené zvěře odrážela účelně vynaložené náklady na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav. Nejedná se tedy pouze o cenu zvěřiny, ryb, popřípadě trofej. Hodnoty v sazebníku se skládají mimo jiné z ceny za nákup, odlov, veterinární ošetření, karanténní péči a další. Tento komplexní přístup vyčísluje finanční částku, za kterou je možné upytlačený organizmus vrátit do přírody.

15. dubna svolal předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan ing. Jiří Papež k tomuto sazebníku jednání za účasti zástupců Komory soudních znalců a Státního zastupitelství. Cílem bylo seznámit přítomné poslance a zástupce vyjmenovaných institucí s existencí sazebníku, principy jeho vytvoření a nalézt konsenzus pro jeho aplikaci v praxi. V rámci platných právních norem není totiž možnost vytvořit podzákonný předpis, kterým by byli při svém rozhodování vázáni soudní znalci, státní zástupci potažmo soudci.

Zástupci Komory soudních znalců a Státního zastupitelství se ztotožnili s myšlenkou sazebníku a souhlasili s principy jeho konstrukce. Poukázali však na nezávislost soudů a samostatné posuzování jednotlivých soudců, kteří se v jednotlivých kauzách mohou rozhodovat individuálně.

Přílohou tiskové zprávy jsou i hodnotové sazebníky pro zvěř a ryby, které budou v první řadě sloužit orgánům činným v trestním řízení k prvotnímu zjištění skutkové podstaty věci a zařazení do procesu vyšetřování. Sazebník pro zvláště chráněné organizmy má ve své kompetenci ministerstvo životního prostředí, které jej dosud nepředložilo.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe