KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Elektronické podávání žádostí v registru školek

28/04/10

Źádosti o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu je možné provádět i v letošním roce 2010 elektronicky přes Portál farmáře. V detailu článku naleznete doplňující informace a podmínky pro elektronické podávání.

 

Podmínky pro elektronické podávání do registru školek:

  1. Vlastnit přihlašovací údaje jméno (login) a heslo na Portálu farmáře. V případě, že přístup nemáte, můžete si jej nechat zřídit na nejbližší Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV). Kontakty na AZV najdete zde http://eagri.cz/public/eagri/venkov/krajske-a-regionalni-site/kontakty-na-kazv-a-azv/.
  2. Mít zřízený kvalifikovaný certifikát („elektronický podpis“). Postup jeho získání a instalace naleznete na adrese: http://eagri.cz/public/eagri/e-podatelna/podpora-elektronickeho-podani/osobni-certifikat/.
  3. Vaše přihlašovací údaje na Portál farmáře je potřeba spárovat se sériový číslem kvalifikovaného certifikátu. Spárování se provádí na AZV.
  4. Mít v počítači nainstalovanou aplikaci vOKO, která umožňuje připojit např. k žádosti o uznání elektronický podpis a odeslání na Elektronickou podatelnu MZe. Informace o aplikaci vOKO naleznete zde, kde je i odkaz na její bezplatné stažení: http://eagri.cz/public/eagri/e-podatelna/podpora-elektronickeho-podani/aplikace-voko/postup-instalace/.

Doplňující informace k elektronickému podávání

Platnost kvalifikovaného certifikátu je jeden rok. V případě, že jste si jej zřídili v roce 2009 na jaře, může být nyní již neplatný (s neplatným certifikátem nelze provést el. podání do registru školek). Pokud si nejste jisti, zda je Váš certifikát platný, ověřte to následujícím postupem: na počítači zvolte tlačítko Start – Nastavení – Ovládací panely – Možnosti internetu – záložka Obsah – tlačítko Certifikáty – záložka Osobní – zde poklikem na svůj certifikát se Vám zobrazí, jestli je certifikát platný, nebo ne. Pokud není platný je potřeba si zřídit nový – postupujte podle bodu 2 viz výše.  Pokud Vám platnost certifikátu v brzké době vyprší, je možné jej obnovit. Informace o obnově certifikátu zasílá Certifikační autorita (organizace, která certifikát vydala, např. Česká pošta) dva měsíce před uplynutím jeho platnosti na Váš email. Pokud takový email nemáte, kontaktujte pro obnovení přímo certifikační autoritu.

U kvalifikovaného certifikátu, jak prodlouženého, tak i nového, je potřeba aktualizovat jeho sériové číslo u Vašeho přístupu na Portál farmáře viz bod 3. Není nutné AZV fyzicky navštívit, stačí, když na ni zašlete email, do kterého je potřeba uvést Vaše přihlašovací jméno (99např.vašejméno), sériové číslo a Certifikační agenturu. Sériové číslo zjistíte: na počítači zvolte tlačítko Start – Nastavení – Ovládací panely – Možnosti internetu – záložka Obsah – tlačítko Certifikáty – záložka Osobní – poklikem zobrazíte certifikát a na záložce Podrobnosti je uvedeno jeho sériové číslo. Při prvním spuštění aplikace vOKO (po aktualizaci na AZV) je nezbytné ještě aktualizovat nastavení > jít do menu Servis > Nastavení > Identita uživatele > vyberete identitu SR_MZe a stisknete aktualizovat, následně vyplníte přihlašovací jméno a heslo a stisknete Provést založení.

Podání žádosti o uznání je možné po přihlášení na Portál farmáře a spuštění registru školek a je možné následujícími způsoby:

  1. Nová žádost o uznání: na Portálu farmáře zvolíte v levém menu Elektronické podání a nový formulář otevřete po kliknutí na odkaz: Žádost o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu.
  2. Žádost s využitím kopie z předchozích let: zvolte v levém menu Seznam žádostí/oznámení a vyberte žádost, ze které chcete kopírovat data. Následně tlačítkem "Kopírovat do žádosti" otevřete žádost předvyplněnou a můžete pokračovat zadáváním dat aktuálních.

Nedoporučujeme podávat žádost o uznání ze souboru uloženého na počítači (např. z loňského roku).

Je možné, že při prvním spuštění aplikace vOKO budete vyzváni k přihlášení k Vašemu účtu na Portálu farmáře. Přihlaste se tedy jménem a heslem, které máte. Při dalším spouštění aplikace vOKO již nebude toto nutné.

Pro správnou činnost aplikace vOKO je nutné správné nastavení internetového prohlížeče níže je uvedený postup pro Internet Explorer:

  • Je nutné vypnout automatické blokování otevíraných oken. Cesta: v Internet Exploreru – Nástroje – Blokování automaticky otevíraných oken – Vypnout blokování automaticky otevíraných oken
  • Je nutné mít nastaveno dotazování při stahování souborů. Cesta: v Internet Exploreru – Nástroje – Možnosti Internetu – záložka Zabezpečení – tlačítko Vlastní úroveň . . . – v okně Nastavení zvolit u Automatické dotazování při stahování souborů „Povolit“. Potvrdit OK, potvrdit změnu konfigurace a opět OK.
  • Bez nastavení těchto dvou podmínek je možné, že aplikace vOKO neotevře editovatelný formulář žádosti o uznání.

V případě problému nebo nejasností kontaktuje helpdesk MZe:

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC