KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cukrovka pro výrobu bioplynu

15/04/10

V zařízeních na výrobu bioplynu se používají odlistěné bulvy; zbytky listů působí při přípravě problémy. 

Vedle konvenčního pěstování cukrovky je sklizeň celých bulev zbavených listové růžice zajímavá také z hlediska využití v zařízeních na výrobu bioplynu. Tato plodina totiž obsahuje vysoké procento cukrů, což je důležité pro proces fermentace v reaktoru. Mnoho provozovatelů bioplynových stanic v současné době kombinuje cukrovku s jinými energetickými rostlinami a hledá další možnosti optimalizace.

Hlavní zásadou sklizně je minimalizace ztrát a poškození, protože bulvy jako substrát pro výrobu bioplynu se často musí skladovat velmi dlouho. Při sklizni však vysoké seříznutí nestačí, protože zbytky listů mohou při přípravě bulev působit problémy.

Odlistění bulev určených pro výrobu bioplynu má proto následující přednosti:

  • Méně poškození bulev při nižších sklizňových ztrátách.
  • Vyšší výnosy cukru a tím i více metanu.
  • Lepší skladovatelnost.
  • Lepší konkurenceschopnost cukrovky pro výrobu bioplynu.

Top Agrar, 2010, č. 3, s. 89

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Obnovitelné zdroje