KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Brambory: Omezit nitráty

28/04/10

Hnojení nitráty musí být vždy orientováno na půdní druh a potenciální vlhkostní poměry.

 

Nitrátový dusík je pro růst rostlin důležitý, nese s sebou však i některá rizika. Příjem probíhá hromadným tokem, tzn. relativně nekontrolovaně. Při vysoké koncentraci nitrátů v půdním roztoku, popř. za povětrnostních podmínek, kdy probíhá intenzivní transpirace, dochází k nadměrnému zásobení rostlin. Dalším problémem je osmotické působení. Pokud poklesne polní kapacita, koncentrace nitrátů v půdní vodě se zvýší. Na rozdíl od toho koncentrace draslíku nestoupá, protože je vyrovnávána půdní sorpcí.

Změněný osmotický potenciál půdní vody potom rostlinu nutí k tvorbě redukovaných cukrů (popř. k zastavení řetězení molekul polysacharidů). Pouze tak je zajištěn příjem živin v době, kdy je transpirace nízká (v noci). Důsledek: Zhoršení kvality hlíz.

Hnojení nitráty proto musí být vždy orientováno na půdní druh a potenciální vlhkostní poměry. Také za sucha by koncentrace nitrátů v půdní vodě neměla překročit 100 ppm.

Top Agrar, 2010, č. 4, s. 52

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba