KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Agrární komora s řetězcem Billa podpoří biopotraviny

08/04/10

Zdroj: AK ČR

 

Koncem března tohoto roku byla AK ČR oslovena vedením řetězce BILLA s nabídkou společného projektu podpory výroby a propagace českých biopotravin. Výsledek vzájemné dohody byl presentován na včerejší společné tiskové konferenci, kde byl tento projekt veřejně vyhlášen.

 

Tato dvoustranná spolupráce a iniciativa, jejímž cílem je pomoci českým producentům biopotravin v odbytu produkce, nic nemění na obecné politice AK ČR směrem k obchodním řetězcům a boji za narovnání dodavatelsko-odběratelských vztahů.

 

BILLA je v podstatě jediný obchodní řetězec, který primárně dává přednost českým potravinám. V komoditě vepřového, hovězího a drůbežího masa dokonce v rámci své obchodní filozofie spolupracuje výhradně s českými dodavateli. Od letošního roku také výrazněji spolupracuje s regionálními výrobci a začleňuje jejich produkci do svého sortimentu zboží.

 

Podpora českého ekologického zemědělství
Tisková konference, Praha 6. dubna 2010

 

Z vystoupení prezidenta AK ČR, ing. Jana Veleby:

 

Výchozí stav ekologického zemědělství ČR k 31.12.2009

 

 • K 31.12.2009 v ekologickém režimu hospodařilo již 2 689 subjektů
 • Celková výměra obhospodařované půdy v ekologické produkci – 400 000 ha, to je 9,38% z celkové výměry zemědělské půdy.
 • Stabilně se zvyšuje výměra orné půdy, zvyšuje se výměra vinic a sadů v ekologickém zemědělství, do režimu ekologického zemědělství se dostaly první chmelnice.
 • Počet ekofarem se zvýšil za rok 2009 o 50%, počet výrobců biopotravin již přesáhl 500 provozoven.

 

Srovnání základních statistických ukazatelů ekologického zemědělství:

 

 

 

Projekt řetězce BILLA a Agrární komory ČR na podporu českého ekologického zemědělství

Výchozí teze:

Ekologická produkce je jednou z šancí českého farmáře s jistotou odbytu produkce a jeho vkladem pro českého spotřebitele

 

Agrární komora do společného projektu přinese:

 

 1. Informační propojení od obchodníka přes zpracovatele až k farmářovi, který produkuje suroviny pro výrobu ekologických potravin
 2. Organizační zabezpečení projektu v terénu
 3. Koordinaci s programem soutěží regionálních potravin
 4. Koordinaci s Marketingovým výborem AK

 

Ad. 1)  Bude využit informační systém AK, který zahrnuje vrstvy:

 • ústředí
 • kraje a členské svazy (např. Svaz pěstitelů ovoce a zeleniny)
 • okresy
 • členské výrobní subjekty (farmy)

 

Ad. 2) Ředitelé krajských agrárních komor, ředitelé a tajemníci členských svazů a ředitelé okresních agrárních komor.

 

Ad. 3) V celkem devíti krajích organizují Krajské agrární komory ve spolupráci s Krajskými úřady každoroční soutěž o nejlepší regionální potraviny. Do těchto soutěží budou zahrnuty biopotraviny.

 

Ad.  4)  Při AK ČR zahájil činnost Marketingový výbor, jehož úkolem je propagace českého zemědělství obecně a jednotlivých komodit zvlášť. Společný projekt řetězce BILLA a AK ČR na podporu českého ekologického zemědělství bude začleněn do propagačních aktivit Marketingového výboru.

 

Ing. Jan Veleba
Prezident AK ČR

Praha – Agrární komora (AK) a obchodní řetězec Billa hodlají společně propagovat české biopotraviny. Jejich zástupci projekt dnes představili novinářům. Vznikající marketingová spolupráce Agrární komory se zahraničním obchodním řetězcem je výjimkou, agrárníci totiž počínání nadnárodních korporací na českém trhu spíše kritizují. Prudký růst trhu s biopotravinami podle odhadů odborníků loni v důsledku ekonomické krize výrazně zpomalil.

Billa projekt podpoří minimálně dvěma miliony korun. Do nově utvářeného Fondu rozvoje českého ekozemědělství při AK řetězec převede část výnosu z prodeje biologicky odbouratelných nákupních tašek. O konkrétní podobě propagace domácích biopotravin se rozhodne až poté, co komora vybere mediální agenturu, která kampaň připraví, řekl prezident Agrární komory Jan Veleba.

"V době, kdy se většina prodeje biopotravin realizuje v obchodních řetězcích, je snaha o rozšíření sortimentu lokálního původu vítanou aktivitou," uvedl náměstek ministra zemědělství Jiří Urban. Více než polovina v Česku prodaných bioproduktů totiž stále pochází z dovozu. Tento fakt má řadu kritiků. Doprava potravin na velkou vzdálenost totiž zatěžuje životní prostředí. "Čím kratší cesta, tím méně výfukových exhalátů," uvedlo již dříve ministerstvo zemědělství.

"V současné době nakupujeme od českých producentů jen asi 50 procent všech v naší síti nabízených bioproduktů," řekl generální ředitel Billy v Česku a na Slovensku Jaroslaw Szczypka, podle nějž by se do budoucna měl tento podíl zvyšovat.

"Nezačíná nová éra mezi obchodními řetězci, začíná nová éra mezi Agrární komorou a obchodním řetězcem Billa," řekl Veleba s tím, že zatím ojedinělý projekt nemění dlouhodobě kritické postoje organizace k obchodním řetězcům. "Ekologická produkce je jednou z šancí českého farmáře s jistotou odbytu produkce a je také jeho vkladem pro české spotřebitele," podotkl Veleba.

Agrární komora, která je největší tuzemskou nevládní zemědělskou organizací, hodlá působit jako zprostředkovatel informací na trase od obchodníka přes potravináře k ekozemědělci a využít svých regionálních poboček ke koordinaci projektu.

Biopotraviny budou nejspíše také nově zahrnuty jako samostatná kategorie do soutěží o nejlepší regionální potraviny. Ty již několik let organizují krajské agrární komory ve spolupráci s krajskými úřady. Agrárníci chtějí biopotraviny propagovat také v rámci chystané kampaně na podporu českého zemědělství a jeho produkce. Tu plánují financovat z marketingového fondu, do kterého by měli podle plánu AK přispívat nejen farmáři, ale také například obchodníci se zemědělskou technikou či odbytová družstva.

Tuzemská spotřeba biopotravin, které jsou ve většině případů dražší než běžné potraviny, v předchozích letech prudce rostla. Odborníci ale očekávají, že loni růst tržeb z prodeje biopotravin kvůli hospodářské krizi výrazně zpomalil. Češi za biopotraviny v roce 2008 utratili dosud rekordních 1,8 miliardy korun. Přes několik let trvající strmý růst zájmu se na celkové spotřebě potravin ty s přívlastkem bio podílely necelým jedním procentem.

Dominantní postavení na trhu s biopotravinami v ČR mají hypermarkety a supermarkety. Přes jejich pokladny v roce 2008 prošly téměř tři čtvrtiny nákupů biopotravin v zemi. Obchodní řetězce stále rozšiřují zejména nabídku privátních značek biopotravin. Billa nyní nabízí 250 druhů biopotravin. Vlastní značkou "Naše bio" nese 132 z nich. V sortimentu označeném touto privátní značkou převažují české výrobky.

V Česku stále rychle přibývá ekofarem. Ministerstvo zemědělství na konci letošního února uvedlo, že počet farmářů hospodařících podle pravidel ekologického zemědělství již přesáhl 3000. Loni se jejich počet zvýšil téměř o polovinu na 2689 a tento růst pokračuje i v letošním roce. Meziročně o více než pětinu loni přibylo také výrobců biopotravin, jejichž počet přesáhl 500.

Supermarkety Billa patří spolu s diskonty Penny Market německé skupině REWE, podle loňských tržeb ve výši 48,5 miliardy korun dvojce tuzemského žebříčku obchodníků. Supermarketům Billa loni v ČR vzrostly tržby meziročně o 15,7 procenta na 21,8 miliardy korun.(maj)